Iné produkty

Identity Safe

Funkcia Identity Safe vám pomôže spravovať vaše citlivé informácie a poskytne vám dodatočnú ochranu pri vykonávaní transakcií online. Rôzne prvky vo funkcii Identity Safe poskytujú bezpečné uloženie pre vaše osobné citlivé informácie, ako sú adresy, prihlasovacie údaje, heslá a údaje o kreditnej karte.

Identity Safe umožňuje bezpečné ukladanie nasledovných údajov:

 • Prihlasovacie údaje, ako sú používateľské mená a heslá k e-mailovým kontám.

 • Osobné údaje, ako sú adresa, dátum narodenia, číslo pasu alebo číslo sociálneho zabezpečenia.

 • Údaje o kreditnej karte vrátane čísla karty a dátumu platnosti.

Funkcia Identity Safe umožňuje pre každé konto používateľa systému Windows vytvoriť lokálny trezor a uložiť doň údaje Identity Safe. Uložené údaje a všetky nastavenia funkcie Identity Safe, ktoré používateľ vykoná, sa budú týkať iba daného lokálneho trezora. Údaje uložené v jednom konte používateľa systému nie sú dostupné z iných kont používateľov systému Windows. Týmto spôsobom funkcia Identity Safe chráni vaše citlivé údaje pred zneužitím, aj keď počítač zdieľate s inými používateľmi.

Nasledovné možnosti funkcie Identity Safe poskytujú bezpečné ukladanie vašich citlivých informácií:

Vyzvať na prihlásenie

Objaví sa, ak nie ste prihlásení do funkcie Identity Safe.

Ak možnosť Vyzvať na prihlásenie zapnete, aplikácia Norton 360 Online vás upozorní na prihlásenie do funkcie Identity Safe zakaždým, keď navštívite ľubovoľnú internetovú stránku, ktorá vyžaduje prihlásenie.

Prihlásiť sa do funkcie Identity Safe/Odhlásiť sa z funkcie Identity Safe

Umožňuje vám prihlásiť sa do alebo odhlásiť sa z Identity Safe.

Vždy, keď v Identity Safe používate informácie, môžete zadať svoje heslo pre Identity Safe, takže vaše informácie zostanú zabezpečené.

Nastavenie funkcie Identity Safe

Umožňuje nastavenie lokálneho trezora.

Možnosti prehliadania

Umožní vám nastaviť možnosti, ktoré umožnia funkcii Identity Safe bezpečne zbierať a ukladať informácie o vašom prihlasovaní sa na internetové stránky.

Navyše môžete špecifikovať spôsob, ktorým chcete, aby funkcia Identity Safe používala funkciu automatického vypĺňania.

Heslo a zabezpečenie

Umožňuje vám zmeniť heslo Identity Safe pre aktuálny trezor a úroveň zabezpečenia tohto hesla.

Na nastavenie úrovní ochrany môžete špecifikovať nasledovné možnosti:

 • Vypýtať si heslo na začiatku každej relácie prihlasovania

 • Požiadať o moje heslo pred vyplnením prihlasovacích údajov alebo formulára

 • Automaticky sa odhlásiť z aplikácie Identity Safe, ak je počítač neaktívny: <nn> minút

 • Nevyžaduje sa žiadne heslo. Automaticky ma prihlásiť po spustení systému Windows

 • Požiadať o heslo pri obnovení z režimu spánku

Úprava kariet

Umožňuje vám spravovať vaše osobné údaje na jednom mieste.

Tieto informácie obsahujú také údaje, ako je meno, dátum narodenia, e-mailová adresa a údaje kreditnej karty.

Úprava prihlásení

Po uložení všetkých informácií o vašom prihlásení do aplikácie Identity Safe, môžete vykonať nasledujúce:

 • Ľahko vyhľadávať všetky vaše prihlasovacie údaje.

 • Rýchlo otvorte internetovú stránku, pre ktorú ste uložili prihlasovacie údaje.

Úprava poznámok

Umožňuje vám ukladať a spravovať citlivé informácie.

V časti Úprava poznámok môžete vkladať informácie, ako sú číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu, číslo sociálnej poistky a právne a finančné informácie.

Export údajov funkcie

Umožní vám zálohovanie údajov vo funkcii Identity Safe v súborových formátoch DAT a CSV.

Import údajov funkcie

Umožní vám obnovenie údajov Identity Safe zo zálohovaných súborov DAT alebo CSV.

Údaje Identity Safe môžete obnoviť z prenosného profilu, zo záložného súboru a z lokálneho trezora.

Odstránenie údajov

Umožňuje odstrániť lokálny trezor.

Niektoré možnosti funkcie Identity Safe sa nezobrazia, pokým sa do nej neprihlásite.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje zobraziť a vstupovať do niektorých funkcií aplikácie Identity Safe aj po uplynutí doby platnosti produktu.

Po uplynutí doby platnosti produktu môžete vykonávať ešte nasledujúce akcie:

 • Otvoriť okno Úprava prihlásení a zobraziť uložené prihlásenia.

 • Zálohovať údaje funkcie Identity Safe z trezorov a uložiť ich v súborových formátoch DAT alebo CSV.

Ak chcete získať prístup k týmto funkciám, musíte použiť ponuku Identity Safe dostupnú na paneli nástrojov Norton Toolbar.

O Identity Safe

Prístup do Identity Safe

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15475950_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011