Iné produkty

Zoznam blokovaných odosielateľov

Keď nechcete prijímať žiadne e-mailové správy z konkrétnej adresy alebo domény, môžete ju pridať do Zoznamu blokovaných odosielateľov. Ak pridáte e-mailovú adresu alebo doménu do Zoznamu blokovaných odosielateľov, aplikácia Norton AntiSpam označí všetky e-mailové správy z týchto zdrojov ako nevyžiadanú poštu.

Funkcia Norton AntiSpam tiež automaticky naimportuje zoznam adries dostupných v Zozname blokovaných odosielateľov vášho e-mailového programu do Zoznamu blokovaných odosielateľov počas počiatočnej integrácie používateľa alebo importu adresára.

Do Zoznamu blokovaných odosielateľov zaraďte podozrivé e-mailové adresy a domény, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy z týchto adries a domén.

Funkcia Norton AntiSpam vám umožní zadať neplatné e-mailové adresy do Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Na pridávanie, úpravu alebo odstraňovanie e-mailových adries a domén v Zozname blokovaných odosielateľov použite nasledujúce možnosti:

Pridať

Pridajte e-mailovú adresu alebo doménu do Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Ak pridáte e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete blokovať. V záujme jednoduchšej identifikácie môžete taktiež pridať opisný názov, ktorý sa zhoduje s e-mailovou adresou alebo doménou.

Upraviť

Úprava položky uvedenej v Zozname blokovaných odosielateľov.

Môžete zadať opisný názov, ktorý sa zhoduje s e-mailovou adresou alebo názvom domény. E-mailové adresy alebo názvy domén, ktoré ste zadali do Zoznamu blokovaných odosielateľov, môžete taktiež upravovať.

Odstrániť

Odstránenie položky zo Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Ak položky v Zozname blokovaných odosielateľov patria do adresára klienta, tieto adresy nemožno importovať do Zoznamu povolených odosielateľov. Ak chcete importovať blokované adresy, odstráňte tieto adresy zo Zoznamu blokovaných odosielateľov a importujte ich do Zoznamu povolených odosielateľov.

Ak odstránite importovanú položku, funkcia Norton AntiSpam ju automaticky pridá do zoznamu Výnimky z adresára.

Keď preklasifikujete e-mailovú správu ako nevyžiadanú, aplikácia Norton 360 Online vám umožní pridať e-mailovú adresu odosielateľa do Zoznamu blokovaných odosielateľov. Môžete použiť jednu z nasledujúcich možností z rozbaľovacieho zoznamu v spodnej časti okna Zoznam blokovaných odosielateľov :

Vždy

Automaticky pridá e-mailovú adresu odosielateľa do Zoznamu blokovaných odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako nevyžiadanú.

Nikdy

Nepridá e-mailovú adresu odosielateľa do Zoznamu blokovaných odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako nevyžiadanú.

Spýtať sa

Upozorní vás pred pridaním e-mailovej adresy odosielateľa do Zoznamu blokovaných odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako legitímnu.

Táto možnosť je štandardné nastavenie.

O funkcii Norton AntiSpam

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15472288_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011