Iné produkty

Zoznam povolených odosielateľov

Keď chcete prijímať všetky e-mailové správy zo špecifickej adresy alebo domény, môžete ju pridať do Zoznamu povolených odosielateľov. Aplikácia Norton AntiSpam neblokuje e-mailové správy z adries ani domén, ktoré sú zadané do Zoznamu povolených odosielateľov. Norton AntiSpam však skontroluje všetky e-mailové správy, ktoré dostanete za odosielateľa, aj ak je odosielateľ pridaný do Zoznamu povolených odosielateľov. Napríklad pridáte adresu ABC@symantec.com do zoznamu povolených odosielateľov a ďalší odosielateľ pošle e-mailovú správu v mene ABC@symantec.com. V takom prípade Norton AntiSpam prefiltruje e-mailovú správu ešte predtým, než sa dostane do e-mailového klientského programu.

Všetky známe e-mailové adresy a domény vždy zadávajte do Zoznamu povolených odosielateľov. Týmto spôsobom zabránite strate všetkých e-mailových správ od známych kontaktov.

Ak nainštalujete nový podporovaný e-mailový program, môžete kedykoľvek importovať jeho adresár do Zoznamu povolených odosielateľov. Môžete importovať všetky alebo len niektoré adresy. Taktiež môžete jednotlivo pridať názvy a domény do Zoznamu povolených odosielateľov.

Na pridávanie, úpravu, odstraňovanie a importovanie adresárov používajte nasledujúce možnosti:

Pridať

Pridajte e-mailovú adresu alebo doménu do Zoznamu povolených odosielateľov.

Ak chcete pridať e-mailovú adresu, zadajte e-mailovú adresu, ktorú chcete povoliť. V záujme jednoduchšej identifikácie môžete taktiež pridať opisný názov, ktorý sa zhoduje s e-mailovou adresou alebo doménou.

Upraviť

Úprava položky uvedenej v Zozname povolených odosielateľov.

Ak pridáte adresu po importovaní adresára, úprava podrobností nezmení podrobné údaje v adresári e-mailového programu. Počas ďalšieho importovania adresára sa však pôvodná e-mailová adresa pridá do Zoznamu povolených odosielateľov. Adresa, ktorú ste upravili, taktiež ostane v Zozname povolených odosielateľov.

Odstrániť

Odstránenie položky zo Zoznamu povolených odosielateľov.

Keď znova importujete adresár e-mailového klienta, funkcia Norton AntiSpam nepridá vymazané adresy do Zoznamu povolených odosielateľov. Adresa, ktorú odstránite, sa pridá do zoznamu Výnimky adresára. Keď však vymažete e-mailovú adresu, ktorú ste manuálne pridali do zoznamu povolených odosielateľov, funkcia Norton AntiSpam nepridá túto adresu do zoznamu Vylúčené položky z adresára.

Importovať

Táto možnosť slúži na importovanie adresárov všetkých podporovaných e-mailových programov do Zoznamu povolených odosielateľov.

Môžete importovať všetky alebo len niektoré adresy. Aplikácia Norton AntiSpam nepridá adresy, ktoré sa nachádzajú v zozname Vylúčené položky z adresára. Po odstránení adresára zo zoznamu vylúčených položiek a opätovnom importovaní adresára sa však adresa pridá do Zoznamu povolených odosielateľov.

Keď pridáte e-mailovú adresu alebo názov domény do zoznamu Blokovaných odosielateľov, aplikácia Norton AntiSpam nebude automaticky importovať túto adresu do zoznamu povolených odosielateľov.

Keď preklasifikujete nevyžiadanú e-mailovú správu ako legitímnu, aplikácia Norton 360 Online vám umožní pridať e-mailovú adresu odosielateľa do Zoznamu povolených odosielateľov. Môžete použiť jednu z nasledujúcich možností z rozbaľovacieho zoznamu v spodnej časti okna Zoznam povolených odosielateľov :

Vždy

Automaticky pridá adresu odosielateľa do Zoznamu povolených odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako legitímnu.

Nikdy

Nepridá adresu odosielateľa do Zoznamu povolených odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako legitímnu.

Spýtať sa

Upozorní vás pred pridaním e-mailovej adresy odosielateľa do Zoznamu povolených odosielateľov, keď klasifikujete e-mailovú správu ako legitímnu.

Táto možnosť je štandardné nastavenie.

O funkcii Norton AntiSpam

Identifikácia oprávnených odosielateľov

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15472287_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011