Iné produkty

Prevencia pred narušením

Funkcia Prevencie pred narušením preveruje všetku sieťovú komunikáciu, ktorá prichádza a odchádza z počítača a porovnáva tieto informácie so súborom podpisov útoku. Podpisy útokov obsahujú informácie, ktoré identifikujú pokus útočníka o využitie známych zraniteľných miest operačného systému alebo programu. Ak sa tieto informácie zhodujú s podpisom útoku, funkcia Prevencia pred narušením automaticky zničí paket a preruší spojenie s počítačom, ktorý odoslal údaje. Tento krok ochráni počítač pred akýmkoľvek nežiaducim dopadom. Prevencia pred narušením chráni počítač pred najbežnejšími typmi napadnutia z Internetu.

Preverovanie každej žiadosti zo všetkých zariadení, ktoré sa pripájajú k počítaču, pomocou Prevencie pred narušením zvyšuje čas preverovania a spomaľuje tak sieťovú rýchlosť počítača. Môžete znížiť čas preverovania a zlepšiť sieťovú rýchlosť počítača vylúčením dôveryhodných zariadení z preverovania pomocou Prevencie pred narušením. Ak ste si istý, že zariadenie v sieti je bezpečné, môžete zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Plná dôvera. Tieto dôveryhodné zariadenia môžu byť vylúčené z preverenia pomocou Prevencie pred narušením.

Funkcia Prevencia pred narušením sa spolieha na rozsiahly zoznam znakov útoku na zistenie a zablokovanie podozrivej aktivity v sieti. V niektorých prípadoch sa neškodná sieťová aktivita môže zdať byť podobnou podpisu útoku. Môžete prijímať opakované oznámenia o možných útokoch. Ak viete, že útoky, ktoré spustili tieto oznámenia sú bezpečné, môžete vytvoriť výnimku pre podpis, ktorý sa zhoduje s neškodnou aktivitou.

Taktiež môžete nakonfigurovať aplikáciu Norton 360 Online tak, aby oznamovala zistenie konkrétneho podpisu. Môžete taktiež vypnúť oznamovania pre jednotlivé podpisy alebo všetky aktivity prevencie pred narušením.

Funkciu prevencia pred narušením môžete zapnúť alebo vypnúť. Keď zapnete prevenciu pred narušením, rôzne funkcie, dostupné pre túto funkciu, môžete použiť na prispôsobenie spôsobu, akým brána firewall monitoruje a reaguje na podozrivú prichádzajúcu komunikáciu.

Keď je prevencia pred narušením vypnutá, počítač nie je primeraným spôsobom chránený pred internetovými hrozbami a rizikami zabezpečenia.

Prevencia pred narušením poskytuje nasledujúce možnosti:

Funkcia AutoBlock pri narušení

Táto možnosť umožňuje určiť trvanie blokovania pripojení z útočiacich počítačov aplikáciou Norton 360 Online.

Po zistení útoku sa pripojenie automaticky zablokuje a zaistí sa tak bezpečnosť počítača. Ak útok na váš počítač bude pokračovať, aplikácia prevencie pred narušením môže aktivovať funkciu AutoBlock. Funkcia AutoBlock zablokuje všetku prichádzajúcu prevádzku z útočiaceho počítača na daný čas, aj ak sa prichádzajúca prevádzka nebude považovať za útok. Môžete zobraziť zoznam počítačov, ktoré funkcia AutoBlock zablokovala.

Podpisy narušení

Táto možnosť umožňuje zobraziť zoznam podpisov funkcie Prevencia pred narušením.

Túto možnosť môžete použiť aj na vylúčenie jednotlivých podpisov z monitorovania alebo ohlasovania.

Oznámenia

Táto funkcia určuje, či sa budú zobrazovať oznámenia po zistení aktivít funkcie Prevencia pred narušením.

Oznámenia týkajúce sa jednotlivých podpisov funkcie prevencia pred narušením môžete vypnúť v okne Podpisy narušení.

Zoznam vylúčených položiek

Umožní vám vyprázdniť zoznam vylúčených položiek a odstrániť všetky zariadenia.

Ak ste si istí, že zariadenie v sieti je bezpečné, môžete zmeniť stupeň dôveryhodnosti zariadenia na Plná dôvera. Dôveryhodné zariadenia môžete vylúčiť z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Zariadenia s plnou dôverou, ktoré sú vylúčené z preverenia funkciou Prevencia pred narušením sú pridané do zoznamu položiek vylúčených z preverenia funkciou Prevencia pred narušením. Ak zistíte, že niektoré zariadenie, ktoré ste vylúčili z preverenia funkciou Prevencia pred narušením je infikované, môžete kliknúť na tlačidlo Vyprázdniť a odstrániť všetky zariadenia zo zoznamu vylúčených položiek.

Keď vypnete funkciu prevencia pred narušením, možnosti prevencie pred narušením nebude možné prispôsobiť.

O prevencii pred narušením

Vypnutie alebo zapnutie oznámení funkcie Prevencia pred narušením

O zozname položiek vylúčených z Prevencie pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15471442_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011