Iné produkty

Inteligentná brána firewall

Inteligentná brána firewall monitoruje komunikáciu medzi počítačom a ďalšími počítačmi v sieti Internet.

Brána firewall blokuje hackerov a inú neoprávnenú komunikáciu, pričom „prepúšťa" oprávnenú komunikáciu. Dbajte na to, aby bola Inteligentná brána firewall vždy zapnutá - tým, že vypnete Inteligentnú bránu firewall, znížite úroveň ochrany počítača.

Možnosti funkcie Inteligentná brána firewall umožňujú aktivovať všeobecné funkcie brány firewall a prispôsobiť porty, ktoré počítač používa pri prístupe k internetovým stránkam. Vaše možnosti sú:

Zvláštne protokoly

Určuje, ako inteligentná brána firewall zaobchádza s neštandardnými protokolmi, ako napríklad Internet Group Management Protocol (IGMP) a IPv6 Hop-by-Hop Option (HOPOPT).

Vynulovanie brány firewall

Obnoví pôvodné nastavenia Inteligentnej brány firewall a všetky odporúčané pravidlá a nastavenia brány firewall budú nakonfigurované. Aplikácia Norton 360 Online preto informuje o týchto skutočnostiach používateľa po obnovení pôvodných nastavení brány firewall.

Ak obnovíte pôvodné nastavenia brány firewall, všetky vlastné pravidlá a nastavenia, ktoré ste nakonfigurovali, sa odstránia. Vynulovanie brány firewall vymaže zoznam počítačov blokovaných funkciou AutoBlock. Keď nastavíte túto možnosť, brána firewall taktiež odstráni všetky počítače a siete zo zoznamov dôveryhodných a zakázaných zariadení v okne Riadenie dôveryhodnosti.

V systéme Windows XP vás aplikácia Norton 360 Online vyzve, aby ste vybrali stupeň dôveryhodnosti siete po vynulovaní brány firewall. Táto výstraha sa zobrazí iba vtedy, keď počítač spĺňa nasledujúce kritériá:

  • Možnosť Automatické zdieľanie súborov/tlačiarní musí byť nastavená na Spýtať sa

  • Váš počítač musí disponovať aspoň jedným zdieľaným zdrojom alebo jeho operačný systém musí byť z edícii Windows Media Center

  • Počítač musí používať súkromnú IP adresu

  • Počítač musí byť napojený na zabezpečené bezdrôtové alebo káblové pripojenie

Skryté blokované porty

Zabezpečuje, že systémové porty nebudú odpovedať na pokusy o pripojenie

Táto možnosť zabraňuje systémovým portom reagovať na pokusy o pripojenie z iných počítačov s nesprávnymi informáciami o zdroji alebo cieľovom umiestnení.

Filter stavu protokolu

Automaticky umožňuje prevádzku siete Internet, ktorá je vhodná pre spojenia, ktoré aplikácia otvára.

Skontrolujte túto možnosť vykonaním nasledujúcich krokov:

  • Analyzovať sieťovú komunikáciu prichádzajúcu do počítača.

  • Blokovať podozrivé aplikácie, ktoré sa snažia o pripojenie k počítaču.

Ovládanie automatického zdieľania súboru alebo tlačiarne

Umožní počítačom v sieti zdieľať zdroje, ako sú súbory, zložky a tlačiarne (ktoré sú lokálne pripojené).

Niektoré funkcie systému Windows 7, ako napríklad Home Media Experience, fungujú iba vtedy, ak je stupeň dôveryhodnosti siete, do ktorej je počítač pripojený, nastavený na úroveň Zdieľaný alebo Plná dôvera. Ak sa Automatické zdieľanie súborov/tlačiarní zapne, nastaví sa tým úroveň dôveryhodnosti siete na Zdieľanú iba vtedy, ak sa ostatné nasledovné kritériá zabezpečenia zhodujú.

  • Váš počítač musí disponovať aspoň jedným zdieľaným zdrojom alebo jeho operačný systém musí byť z edícii Windows Media Center

  • Počítač musí používať súkromnú IP adresu

  • Počítač musí byť napojený na zabezpečené bezdrôtové alebo káblové pripojenie

Túto možnosť môžete nastaviť do stavu Zapnuté alebo Vypnuté. V systéme Windows XP môžete tiež nastaviť túto možnosť na Spýtať sa. V tomto stave sa vás aplikácia Norton 360 Online spýta pred tým, ako klasifikuje novú sieť, ku ktorej sa počítač pripojil ako Zdieľanú alebo Chránenú. Výzva sa zobrazí len vtedy, keď sa zhodujú kritériá zabezpečenia pre zdieľanie.

Blokovať celú sieťovú prevádzku

Blokuje celú sieťovú komunikáciu do, a z vášho počítača.

O Inteligentnej bráne firewall

Vypnutie alebo zapnutie Inteligentnej brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15471406_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.10.2011