Iné produkty

Pravidlá pre programy

Karta Pravidlá programov Inteligentnej brány firewall umožňuje určiť spôsob prístupu programov nainštalovaných v počítači na Internet. V zozname programov môžete upraviť prístup na Internet pre každý program a zároveň pridávať a odstraňovať programy zo zoznamu. Vaše možnosti sú:

Program

Zobrazí sa názov programu alebo názov spustiteľného súboru programu a jeho umiestnenie.

Prístup

Zobrazí sa úroveň prístupu, ktorú program má. Úroveň prístupu môžete zmeniť výberom inej položky z rozbaľovacieho zoznamu.

Vaše možnosti sú:

 • Povoliť

  Keď vyberiete túto možnosť, Inteligentná brána firewall povolí všetky pokusy tohto programu o prístup k sieti.

 • Blokovať

  Keď vyberiete túto možnosť, Inteligentná brána firewall odoprie všetky pokusy tohto programu o prístup k sieti.

 • Vlastné

  Keď vyberiete túto možnosť, Inteligentná brána firewall vám umožní vytvoriť pravidlá, ktoré budú rozhodovať o prístupe daného programu k sieti.

Možnosť Auto je predvolená možnosť, ktorá je automaticky prideľovaná programu, keď je zapnuté Automatické riadenie programov.

Zmena úrovne prístupu programu na iné ako predvolené nastavenie sa môže prejaviť zmenou správania aplikácie. Spoločnosť Symantec odporúča vykonávať túto akciu opatrne.

Pridať

Umožňuje pridať program do funkcie Riadenie programov manuálne.

Upraviť

Otvorí sa okno Pravidlá, v ktorom môžete pravidlá pre vybraný program upraviť.

Odstrániť

Umožňuje odstrániť vybraný program z funkcie Riadenie programov.

Keď odstránite program, Inteligentná brána firewall odstráni pravidlá funkcie Riadenie programov pre tento program. V tomto prípade bude brána firewall zobrazovať výstrahy v nasledujúcich prípadoch:

 • program sa pripája k sieti, keď je funkcia Automatické riadenie programov vypnutá,

 • výskyt akejkoľvek podozrivej alebo neznámej udalosti, keď je funkcia Rozšírené monitorovanie udalostí zapnutá.

  Udalosť sa môže týkať kategórie možností ochrany, ktoré obsahuje funkcia Rozšírené monitorovanie udalostí.

Premenovať

Umožňuje premenovať názov vybraného programu.

Názov súboru sa v ceste zložky nezmení.

O Pravidlách programov

Pridanie programu do nastavení brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15471362_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 12.09.2011