Iné produkty

Mapa zabezpečenia siete

Nastavenia funkcie Mapa zabezpečenia siete umožňujú konfigurovať komunikačný port, ktorý používajú produkty od spoločnosti Norton na vzájomnú komunikáciu. Taktiež môžete určiť, či chcete otvoriť okno Prehľad zabezpečenia siete po otvorení mapy zabezpečenia siete.

Môžete použiť možnosť Konfigurovať v riadku Mapa zabezpečenia siete, ak chcete získať prístup do okna Mapa zabezpečenia siete. Okno Mapa zabezpečenia siete poskytuje ilustrované znázornenie zariadení v sieti, ku ktorej je váš počítač pripojený. Podrobnosti o každom zariadení si môžete pozrieť predtým, než nastavíte vzdialené sledovanie. Panel Konfigurácia produktu sa objaví, keď po prvýkrát kliknete na možnosť Konfigurovať. Panel Nastavenie produktu vám pomôže nainštalovať komponent, ktorý je potrebný na prehliadanie okna funkcie Mapa zabezpečenia siete.

Aplikácia Norton 360 Online odstráni zariadenia, ktoré ste manuálne pridali do siete funkcie Riadenie dôveryhodnosti, na základe ich úrovne dôveryhodnosti. Neodstráni zariadenia, ktorých úroveň dôveryhodnosti je Úplne dôveryhodné alebo Zakázané.

Máte nasledujúce možnosti:

Riadenie dôveryhodnosti

Táto funkcia slúži na správu úrovne dôveryhodnosti zariadení, ktoré manuálne pridáte do domovskej siete.

Riadenie dôveryhodnosti je špeciálna sieť obsahujúca všetky zariadenia, ktoré manuálne pridáte do mapy zabezpečenia siete bez ohľadu na ich stav pripojenia. Sieť funkcie Riadenie dôveryhodnosti môžete vybrať v rozbaľovacom zozname Podrobnosti o sieti a zobraziť pridané zariadenia. Taktiež môžete preklasifikovať zariadenia, ktoré ste pridali do mapy zabezpečenia siete ako dôveryhodné alebo zakázané. Podrobnosti o sieti funkcie Riadenie dôveryhodnosti nemožno upravovať.

Mapa siete

Odstráni všetky zariadenia, ktoré sú už dostupné v Mape zabezpečenia siete.

Mapu zabezpečenia siete môžete vyprázdniť, ak chcete vytvoriť nový zoznam zariadení. Môžete napríklad odstrániť všetky zariadenia, ktoré sa nachádzali v rámci predchádzajúcej siete pred tým, než sa pripojíte k novej sieti. Nezabudnite vypnúť Vzdialené sledovanie a zatvoriť okno Mapy zabezpečenia siete pred tým, ako vyprázdnite Mapu zabezpečenia siete.

Komunikačný port

Slúži na zobrazenie komunikačného portu, ktorý používajú produkty od spoločnosti Norton na vzájomnú komunikáciu v sieti.

Ak zmeníte číslo komunikačného portu v počítači, musíte ho zmeniť v každom počítači, ktorý je pripojený k mape zabezpečenia siete. Ak nájdete viaceré počítače, ktoré používajú proces nastavenia vzdialeného sledovania, dbajte na to, aby každý počítač používal rovnaké číslo portu.

Aj napriek tomu, že tento komunikačný port možno konfigurovať, odporúčame, aby ste číslo portu nemenili. Ak zmeníte číslo komunikačného portu, musíte použiť číslo v rozsahu 1 - 65 535.

Uvítacia obrazovka pri spustení

Zobrazí okno Prehľad zabezpečenia siete po otvorení mapy zabezpečenia siete.

O Mape zabezpečenia siete

Zmena komunikačného portu Mapy zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15471048_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.03.2011