Iné produkty

Aktualizácie

Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií programu a aktualizácií definícií. Automatická aktualizácia LiveUpdate a aktualizácie Pulse Updates získavajú najnovšie definície vírusov prostredníctvom aktualizácií definícií a chránia počítač pred najnovšími hrozbami pre zabezpečenie.

Aktualizácie definícií obsahujú informácie, ktoré umožňujú aplikácii Norton 360 Online rozpoznávať a upozorňovať používateľa na prítomnosť špecifického vírusu alebo hrozby pre zabezpečenie. Spoločnosť Symantec pravidelne vydáva aktualizácie programu, ktoré predstavujú vylepšenia aplikácie Norton 360 Online. Aktualizácie programu sa zvyčajne týkajú zmien vnútornej činnosti programu. Po nainštalovaní aktualizácií programu nemusí používateľ nevyhnutne zaznamenať zmenu spôsobu fungovania aplikácie Norton 360 Online.

Ak na pripojenie k sieti Internet používate server proxy, na aktualizácii LiveUpdate musíte uviesť podrobné údaje o serveri proxy. Okno Nastavenia sieťového servera proxy v časti Administratívne nastavenia v okne Nastavenia umožňujú zadať nastavenia servera proxy HTTP, adresu URL automatickej konfigurácie URL alebo nastavenia overovania servera pre aktualizáciu LiveUpdate.

Vaše možnosti sú:

Automatická aktualizácia LiveUpdate

Funkcia Automatická aktualizácia LiveUpdate automaticky zisťuje aktualizácie definícií a aktualizácie programu pre vašu ochranu proti vírusom, keď ste pripojení na Internet.

Ak je počítač pripojený na internet, Automatická aktualizácia LiveUpdate štandardne kontroluje dostupnosť aktualizácií každú hodinu.

Ak je počítač pripojený cez smerovač ISDN nastavený na automatické pripájanie k poskytovateľovi internetových služieb (ISP), každé pripojenie môže byť spoplatnené. Ak si neželáte takéto nastavenie, môžete vypnúť automatické pripájanie na smerovači ISDN alebo vypnúť možnosť Automatická aktualizácia LiveUpdate.

Aktualizácie Pulse Updates

Okrem aktualizácií definícií preberaných automatickou aktualizáciou LiveUpdate používa aplikácia Norton 360 Online prúdovú technológiu na preberanie najnovších definícií vírusov. Tieto sťahovania súborov sa nazývajú Aktualizácie Pulse Updates. Aktualizácie Pulse Updates sú rýchlejšie a objemovo menšie, a chránia počítač pred trvajúcimi hrozbami z Internetu.

Aktualizácie Pulse Updates každých päť minút zisťujú dostupnosť aktualizácií definícií a preberajú ponúkané definície vírusov. Aktualizácie Pulse Updates poskytujú aktualizácie v čase medzi komplexnými aktualizáciami, ktoré aktualizácia LiveUpdate automaticky preberá každých niekoľko hodín. Chránia používateľa pred rýchlo sa meniacim prostredím s hrozbami pre zabezpečenie bez toho, aby dochádzalo k narušeniu ochrany počítača. Aktualizácie Pulse Updates by mali byť vždy zapnuté, aby používateľ mohol získavať najnovšie aktualizácie.

O aktualizácii LiveUpdate

O aktualizáciách Pulse Updates

Vypnutie alebo zapnutie Automatickej aktualizácie LiveUpdate

O funkcii Inteligentné definície

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15467109_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.09.2011