Iné produkty

Položky vylúčené z preverenia

Okno Položky vylúčené z preverenia umožňuje pridať položky, ktoré nechcete zahrnúť do preverovaní aplikáciou Norton 360 Online.

Vylúčením programu z preverení aplikáciou Norton 360 Online znižujete úroveň ochrany počítača a malo by sa používať iba pri špecifických potrebách. Vylúčiť by sa mali iba tie položky, o ktorých viete, že nie sú infikované.

Aplikácia Norton 360 Online nepodporuje vylučovanie súborov v sieti.

V oblasti Položky vylúčené z preverovania môžete použiť nasledujúce možnosti:

Pridať

Táto možnosť definuje novú položku vylúčenia podľa názvu súboru alebo prípony súboru a pridá ju do zoznamu Položky vylúčené z preverovania.

Aplikácia Norton 360 Online ignoruje súbory tohto typu alebo názvu počas preverovania rizík zabezpečenia. Táto možnosť taktiež vylúči podpriečinky v rámci priečinka.

Upraviť

Táto možnosť slúži na úpravu názvu súboru alebo prípony súboru v zozname Položky vylúčené z preverovania.

Odstrániť

Táto možnosť slúži na odstránenie názvu súboru alebo prípony súboru zo zoznamu Položiek vylúčených z preverovania.

Informácie o zozname Položky vylúčené z ochrany v reálnom čase

Vylúčenie hrozieb zabezpečenia z preverovania

O Ochrane SONAR

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15462975_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.04.2011