Iné produkty

Ochrana v reálnom čase

Možnosti Ochrany v reálnom čase ovládajú preverovanie a monitorovanie počítača. Možnosti Ochrany v reálnom čase môžete použiť na určenie oblastí, ktoré sa budú preverovať a položiek, ktoré sa budú vyhľadávať. Taktiež môžete určiť postup, keď sa vyskytne riziko zabezpečenia alebo aktivita hodnotená ako riziková.

Táto možnosť poskytuje neustálu ochranu počítača formou kontroly výskytu vírusov a iných rizík zabezpečenia v počítači. Taktiež ponúka rozšírenú ochranu, pretože proaktívne deteguje neznáme riziká zabezpečenia na vašom počítači.

Možnosti Ochrany v reálnom čase

Možnosti

Popis

Rada

Automatická ochrana

Automatická ochrana sa načíta do pamäte a zabezpečuje neustálu ochranu počas práce. Funkcia automatickej ochrany kontroluje výskyt vírusov a iných rizík zabezpečenia vždy vtedy, keď spúšťate programy v počítači. Taktiež kontroluje výskyt vírusov po pripojení vymeniteľného média, prístupe na Internet alebo keď používate súbory dokumentov, ktoré prijmete alebo vytvoríte. Slúži aj na monitorovanie výskytu neobvyklých symptómov v počítači, ktoré môžu znamenať aktívnu hrozbu.

Ochranu zabezpečujú nasledujúce možnosti:

 • Ukladanie do vyrovnávacej pamäte

  Zlepšuje výkon počítača. Ak zapnete túto možnosť, aplikácia Norton 360 Online bude ukladať záznam súborov, ktoré často používate. Aplikácia Norton 360 Online nebude preverovať súbory uvedené v zozname ani po reštartovaní počítača.

 • Preverovanie vymeniteľných médií

  Kontroluje vírusy spúšťacieho záznamu vždy, keď spustíte vymeniteľné médium. Po preverení výskytu vírusov zavádzania na vymeniteľnom médiu, sa médium nepreveruje až do jeho nového pripojenia alebo formátovania. Ak stále máte podozrenie, že na vymeniteľnom médiu sa nachádza vírus zavádzania, dbajte na to, aby bola možnosť Automatická ochrana zapnutá, aby bolo možné znova preveriť vymeniteľné médium. Potom môžete znova pripojiť vymeniteľné médium a otvoriť ho z časti Tento počítač, aby mohla médium znova preveriť funkcia Automatická ochrana. Médium môžete taktiež preveriť manuálne a overiť, či nie je infikované.

Ak k funkcii Automatická ochrana nemôžete získať prístup, reštartujte počítač. Ak funkcia Automatická ochrana zistí a odstráni hrozbu, trebárs vírus sektora zavádzania, aplikácia Norton 360 Online vás vyzve na reštartovanie počítača. Ak chcete hrozbu úplne odstrániť, musíte počítač reštartovať. Pokým počítač nereštartujete, k funkcii Automatická ochrana nie je možné získať prístup.

Ak chcete zabrániť infikovaniu počítača vírusmi, dbajte na to, aby bola funkcia Automatická ochrana neustále zapnutá. Funkcia Automatická ochrana funguje na pozadí a neruší používateľov pri práci.

Funkcia Automatická ochrana automaticky vykonáva nasledujúce činnosti:

 • Zisťuje a chráni počítač pred všetkými typmi vírusov, napríklad pred makrovírusmi, vírusmi sektora zavádzania a vírusmi pamäte.

 • Zisťuje a chráni počítač pred všetkými typmi trójskych koňov, červov a inými škodlivými kódmi.

 • Preveruje všetky súbory, ktoré preberáte z internetu, vrátane apletov Java a ovládacích prvkov ActiveX a chráni počítač pred vírusmi.

 • Neustále kontroluje výskyt vírusov a zaisťuje trvalú bezpečnosť systému. Kontroluje výskyt vírusov po spustení programov v počítači, pripojení (vložení) vymeniteľného média, ako aj po úpravách a prístupe k dokumentom.

 • Sleduje výskyt akýchkoľvek neobvyklých symptómov v počítači, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť aktívneho vírusu.

Ochrana technológiou SONAR

Poskytuje ochranu v reálnom čase pred hrozbami a proaktívne zisťuje výskyt neznámych rizík zabezpečenia v počítači

Aktívna ochrana SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) identifikuje vznikajúce hrozby, ktoré vychádzajú zo správania aplikácií. Ochrana SONAR je rýchlejšia než tradičné postupy detekcie hrozieb, založené na podpisoch. Ochrana SONAR zisťuje výskyt škodlivého kódu v počítači a chráni pred ním počítač ešte pred tým, než sú definície vírusu dostupné prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate.

Ochrana technológiou SONAR zahŕňa nasledujúce možnosti:

 • Pokročilý režim SONAR

  Aplikácia Norton 360 Online poskytuje najväčšiu kontrolu nad hrozbami s nízkou určitosťou, len keď je táto možnosť zapnutá.

 • Automaticky odstráni riziká

  Keď je zapnutý Pokročilý režim SONAR, táto možnosť umožňuje hrozbám s nízkou určitosťou správať sa ako hrozby s vysokou určitosťou. V tomto prípade aplikácia Norton 360 Online automaticky odstráni hrozby a upozorní vás na to.

 • Odstrániť riziká, ak som preč

  Táto možnosť umožní aplikácii Norton 360 Online automaticky odstraňovať málo pravdepodobné hrozby, ak nedostane žiadnu odpoveď, keď je Pokročilý režim SONAR zapnutý.

 • Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR

  Táto možnosť vám umožní zapnúť alebo vypnúť oznámenia o blokovaní technológiou SONAR. Aplikácia Norton 360 Online potlačí oznámenia o blokovaní technológiou SONAR, keď nastavíte možnosť Ukázať oznámenia o blokovaní technológiou SONAR na hodnotu Len denník.

Odporúčame, aby ste zapli rozšírenú ochranu SONAR a chránili tak počítač pred vznikajúcimi hrozbami.

O Ochrane SONAR

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany SONAR

Vylúčenie hrozieb zabezpečenia z preverovania

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15462856_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011