Iné produkty

Nastavenia tichého režimu

Aplikácia Norton 360 Online ponúka nasledujúce možnosti v sekcii Nastavenia tichého režimu:

Tichý režim

Túto možnosť môžete manuálne zapnúť na určený čas.

Detekcia celoobrazovkovej aplikácie

Aplikácia Norton 360 Online zapína túto možnosť automaticky, keď zistí spustenú celoobrazovkovú aplikáciu, a vypína, keď ukončíte používanie celoobrazovkovej aplikácie.

Bezobslužný režim

Aplikácia Norton 360 Online zapína túto možnosť automaticky, keď zistí spustenie napaľovania disku alebo spustenie TV nahrávania v systéme Media Center. Aplikácia Norton 360 Online tiež automaticky zapína bezobslužný režim, keď spustíte program, ktorý ste zaradili do zoznamu Programy v bezobslužnom režime. Aplikácia Norton 360 Online vypína bezobslužný režim po dokončení napaľovania disku alebo nahrávania TV programu. Aplikácia Norton 360 Online tiež vypína bezobslužný režim keď neeviduje spustené programy, ktoré sú uvedené v zozname Programy v bezobslužnom režime.

Podľa vami zvolenej možnosti Tichého režimu aplikácia Norton 360 Online potláča výstrahy a oznámenia a dočasne pozastavuje väčšinu činností na pozadí. Tichý režim ponúka tieto možnosti:

Nastavenia

Funkcia

Popis

Rada

Tichý režim

Keď zapnete možnosť Tichý režim, nastavíte tichý režim na stanovenú dobu trvania. Tichý režim môžete nastaviť na dobu jednej hodiny, dvoch hodín, štyroch hodín, šiestich hodín alebo jedného dňa.

Keď je spustený tichý režim, aplikácia Norton 360 Online potlačí počas vami určenej doby všetky výstrahy a pozastaví aktivity prebiehajúce na pozadí. Po uplynutí stanovenej doby aplikácia Norton 360 Online zablokuje tichý režim. Tichý režim môžete taktiež kedykoľvek odpojiť manuálne. Činnosti, ktoré boli pozastavené sa po zablokovaní tichého režimu spustia.

Skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek dôležitú úlohu na vašom počítači sa uistite, že ste zapli možnosť Tichý režim.

Zisťovanie v režime zobrazenia na celej obrazovke

Keď zapnete možnosť Detekcia celoobrazovkovej aplikácie, aplikácia Norton 360 Online automaticky zisťuje aplikácie, ktoré sú spustené v celoobrazovkovom režime a aktivuje tichý režim. Štandardne je táto možnosť zapnutá.

Aplikácia Norton 360 Online identifikuje aj relácie Media Center Extender ako aktívnu celoobrazovkovú aplikáciu a zapína pri nich tichý režim.

Po zavedení tichého režimu aplikácia Norton 360 Online potlačí väčšinu výstrah a pozastaví aktivity prebiehajúce na pozadí. Zostanú spustené iba tie aktivity, ktoré chránia váš počítač pred vírusmi a inými hrozbami pre zabezpečenie. Pozastavené aktivity sú spustené potom, ako ukončíte používanie aplikácie v celoobrazovkovom režime.

Keď spúšťate aplikácie v celoobrazovkovom režime, možnosť Zisťovanie v celoobrazovkovom režime majte vždy zapnutú, aby ste potlačili výstrahy a aktivity prebiehajúce na pozadí. Zredukovaním množstva aktivít prebiehajúcich na pozadí zvýšite výkon vášho počítača. Keď zapnete túto možnosť, nebude dochádzať k prerušovaniu relácií Media Center Extender.

Napaľovanie disku IMAPI 2.0

Keď je zapnutá možnosť Napaľovanie disku IMAPI 2.0, aplikácia Norton 360 Online automaticky zapína bezobslužný režim, keď zistí, že v počítači prebieha relácia napaľovania disku. Štandardne je možnosť Napaľovanie disku IMAPI 2.0 zapnutá. Norton 360 Online vtedy potláča činnosti na pozadí kvôli zlepšeniu priebehu napaľovania disku, no naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia. Po dokončení napaľovania disku aplikácia Norton 360 Online bezobslužný režim automaticky vypne.

Aplikácia Norton 360 Online zapína bezobslužný režim ihneď po začatí napaľovania disku CD alebo DVD pomocou aplikácie systému Media Center. Po zapnutí sa bezobslužný režim vypne až po dokončení napaľovania disku. Bezobslužný režim nie je možné zrušiť počas napaľovania disku vypnutím možnosti Napaľovanie disku IMAPI 2.0 v okne Nastavenia.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje zapínanie bezobslužného režimu v týchto napaľovacích aplikáciách systému Media Center:

  • IMAPI 2.0

  • J. River Media Center (verzia 13.0.125 a novšia)

Pred spustením napaľovania disku sa presvedčte, že je možnosť Nahrávanie TV v systéme Media Center zapnutá. Tento úkon zaistí maximálne využitie systémových prostriedkov a lepší výkon samotnej relácie napaľovania disku.

Nahrávanie televízneho programu pomocou aplikácie systému Media Center

Keď zapnete možnosť Nahrávanie televízneho programu pomocou aplikácie systému Media Center, aplikácia Norton 360 Online automaticky zapína bezobslužný režim, keď zistí, že v počítači prebieha nahrávanie televízneho programu. Štandardne je možnosť Nahrávanie televízneho programu pomocou aplikácie systému Media Center zapnutá. Norton 360 Online vtedy pozastavuje činnosti na pozadí kvôli zlepšeniu priebehu nahrávania, no naďalej zobrazuje výstrahy a oznámenia. Po dokončení relácie nahrávania aplikácia Norton 360 Online bezobslužný režim automaticky vypne.

Aplikácia Norton 360 Online zapína bezobslužný režim ihneď po začatí nahrávania TV programu. Po zapnutí sa bezobslužný režim vypne až po dokončení nahrávania. Bezobslužný režim nie je možné zrušiť počas nahrávania TV programu vypnutím možnosti Nahrávanie televízie v systéme Media Center v okne Nastavenia.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje zapínanie bezobslužného režimu v týchto aplikáciách systému Media Center:

  • Windows Media Center

    Aby sa po začatí nahrávania TV programu v aplikácii Windows Media Center mohol zapínať bezobslužný režim, po nainštalovaní aplikácie Norton 360 Online bude možno nutné reštartovať počítač.

  • J. River Media Center (verzia 13.0.125 a novšia)

Pred spustením nahrávania TV programu sa presvedčte, že je možnosť Nahrávanie TV pomocou systému Media Center zapnutá. Tento úkon zaistí maximálne využitie systémových prostriedkov a lepší výkon samotnej relácie nahrávania.

Používateľom určené programy

Funkcia Používateľom určené programy obsahuje zoznam programov, po spustení ktorých má aplikácia Norton 360 Online zapnúť bezobslužný režim. Do zoznamu Používateľom určených programov môžete manuálne pridávať jednotlivé programy. Keď aplikácia Norton 360 Online zistí, že je spustený program, ktorý ste pridali do časti Používateľom určené programy, automaticky zapne bezobslužný režim. Aplikácia vypne bezobslužný režim až po skončení všetkých spustených inštancií programov uvedených v zozname Používateľom určené programy.

Keď je zapnutý bezobslužný režim, aplikácia Norton 360 Online pozastaví aktivity na pozadí, no nepotláča zobrazovanie výstrah a oznámení.

Zo zoznamu Používateľom určených programov môžete program odstrániť.

Pridajte všetky programy, ktoré majú vysoké hodnotenie Používateľom určených programov. Po pridaní programov do zoznamu Používateľom určených programov aplikácia Norton 360 Online pozastaví činnosti na pozadí, aby zlepšila výkon týchto programov.

O tichom režime

Manuálne zapnutie alebo vypnutie tichého režimu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15462179_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011