Iné produkty

Služba Norton Community Watch

Služba Norton Community Watch zbiera vo vašom počítači informácie o nových potenciálnych rizikách zabezpečenia a tieto informácie posiela spoločnosti Symantec na ďalšiu analýzu. Spoločnosť Symantec vyhodnocuje tieto údaje, aby identifikovala nové hrozby pre zabezpečenie a ich zdroje. Používaním služby Norton Community Watch pomáhate spoločnosti Symantec vylepšovať nástroje na boj proti rizikám a hrozbám pre zabezpečenie.

Keď aplikácia Norton 360 Online detekuje riziko zabezpečenia, využije službu Norton Community Watch na zaslanie informácií internetovej stránky do strediska Symantec. Všetky URL adresy internetových stránok, ktoré ste navštívili pred detekovaním rizika sú zaslané do strediska Symantec na prehodnotenie. Stredisko Symantec preskúma zoznam URL adries, aby určili, ktoré internetové stránky mohli spôsobiť infekciu. Odoslané informácie pomáhajú spoločnosti Symantec analyzovať vykonávanie, plánovanie a efektívnosť úloh a nastavení aplikácií Norton na vašom počítači. Do strediska Symantec sa neposielajú nijaké identifikovateľné osobné informácie. Informácie vyhodnotené strediskom Symantec potom využívajú funkcie Norton, ako napríklad Norton Insight a Sieť Insight.

Možnosť Zber podrobných údajov o chybách v sekcii Norton Community Watch vám umožní povoliť alebo odmietnuť niektoré z odosielaní podrobných údajov. Tieto podrobné údaje sa môžu líšiť v závislosti od chýb a súčastí týkajúcich sa aplikácií Norton. Na konfiguráciu odosielaní môžete použiť možnosti Vždy, Nikdy a Spýtať sa.

Služba Norton Community Watch zbiera a odosiela nasledujúce typy údajov:

  • Identifikovaný nebezpečný softvér, ako sú prenosné spustiteľné súbory a spustené procesy

  • Akékoľvek adresy URL internetových stránok, ktoré váš produkt identifikuje ako falošné

  • Všetky adresy URL internetových stránok, ktoré ste navštívili pred zistením rizika

  • Aplikácie a procesy, ktoré sa pravidelne spúšťajú vo vašom počítači počas akejkoľvek detekcie rizík zabezpečenia

  • Vzorka odozvy vášho počítača na každé riziko zabezpečenia

  • Všeobecné informácie o systéme a atribúty výkonu z počítača

  • Všeobecné informácie o počítači, ako sú nastavenia času nečinnosti, pohotovostného režimu a šetriča obrazovky

Ak chcete ukončiť zasielanie informácií o rizikách do strediska Symantec, môžete možnosť Norton Community Watch vypnúť.

Na prezeranie údajov a informácií zaslaných do strediska Symantec použite okno História zabezpečenia.

O službe Norton Community Watch

Vypnutie a zapnutie služby Norton Community Watch

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15462173_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.03.2011