Iné produkty

Výnimky adresára

Keď pridáte e-mailovú adresu do zoznamu Výnimiek adresára, funkcia Norton AntiSpam neimportuje túto adresu do zoznamu povolených odosielateľov alebo zoznamu blokovaných odosielateľov. Pokiaľ e-mailovú adresu vymažete zo Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov, funkcia Norton AntiSpam automaticky pridá danú adresu do zoznamu Výnimiek Adresára. Keď však vymažete e-mailovú adresu, ktorú ste manuálne pridali do Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov, funkcia Norton AntiSpam nepridá túto adresu do zoznamu Výnimiek adresára.

Do zoznamu Výnimky adresára nemôžete pridať názov domény. Keď vymažete zo Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov názov domény, aplikácia Norton AntiSpam nepridá názov domény do zoznamu Výnimiek Adresára.

Pred importovaním adresára použite Vylúčené položky z adresára. Všetky e-mailové adresy, ktoré nechcete importovať z adresára podporovaného e-mailového programu pridajte do dialógového okna Zoznam povolených odosielateľov.

Z kategórie Výnimky Adresára môžete použiť nasledujúce možnosti:

Pridať

Napíšte e-mailovú adresu, ktorú prostredníctvom funkcie Norton AntiSpam nechcete importovať z adresára.

Pre ľahkú identifikáciu môžete taktiež pridať popisný názov, ktorý korešponduje s e-mailovou adresou.

Upraviť

Umožňuje zmeniť e-mailovú adresu alebo popisný názov korešpondujúci s danou e-mailovou adresou, ktorú ste pridali do zoznamu Vylúčené položky z adresára.

Odstrániť

Umožňuje vymazať e-mailovú adresu zo zoznamu Vylúčené položky z adresára.

Ak vymažete niektorú adresu zo zoznamu Vylúčené položky z adresára a následne importujete adresár, daná adresa bude pridaná do Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov.

O funkcii Norton AntiSpam

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Nastavenie možnosti Vylúčené položky z adresára

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457380_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011