Iné produkty

Sledovanie zmeny Aktívnej pracovnej plochy

Zmena Monitorovania Aktívnej Pracovnej Plochy zaistí, že nebezpečné programy nemôžu využiť zdokumentované rozhranie dôveryhodných aplikácií na prenos dát zo siete bez spustenia výstrah brány firewall.

Škodlivé programy vytvoria HTML stránku obsahujúcu elementy s odkazmi na externé internetové stránky. Tieto programy nastavia túto HTML stránku ako Windows Aktívnu Pracovnú Plochu. Keď je Aktívna Pracovná Plocha zapnutá, pripojí sa k adrese internetovej stránky, ktorú obsahuje HTML. Keď je zapnutá Zmena Monitorovania Aktívnej Pracovnej Plochy, upozorní vás zakaždým, keď sa škodlivý program pokúsi zmeniť vašu Aktívnu Pracovnú Plochu. Vtedy môžete takéto programy povoliť, alebo zablokovať. Programy, ktorými ste povolili zmeniť vašu pracovnú plochu na Aktívnu Pracovnú Plochu sú automaticky zaradené do zoznamu dialógového okna Zmena Monitorovania Aktívnej Pracovnej Plochy.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť detaily o programe, kliknite na jeho položku.

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam položiek s detailmi o programe:

Úplná cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O Inteligentnej bráne firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457367_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011