Iné produkty

Monitorovanie priameho prístupu k sieti

Niektoré škodlivé programy obídu sieťovú prevádzku tak, že preniknú cez vrstvu Windows TCP/IP, takže sa dáta odosielajú a prijímajú bez spustenia výstrah brány firewall. Monitorovanie priameho prístupu k sieti zaručuje, že tieto programy nebudú môcť takúto činnosť vykonávať.

Škodlivé programy vytvoria ďalšiu sieťovú vrstvu a týmto spôsobom obídu štandardné komunikačné kanály, ktoré sú monitorované bránou firewall. Tieto programy preniknú cez vrstvu Windows TCP/IP, aby mohli odosielať a prijímať dáta. Keď je Monitorovanie Priameho Prístupu k Sieti aktívne, upozorní vás zakaždým, keď sa škodlivý program pokúsi zaútočiť na proces filtrovania dát brány firewall. Vtedy môžete takéto programy povoliť, alebo zablokovať. Programy, ktorým bol povolený priamy prístup k sieti sú automaticky zaznamenané v dialógovom okne Monitorovania Priameho Prístupu k Sieti.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť detaily o programe, kliknite na jeho položku.

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam položiek s detailmi o programe:

Úplná cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O Inteligentnej bráne firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457337_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011