Iné produkty

Sledovanie útoku "code injection"

Sledovanie útoku typu "code injection" pomáha zaistiť, aby trójske kone a iné škodlivé programy nemohli zaviesť intruzívny kód do ostatných aplikačných procesov bez toho, aby sa zobrazila výstraha brány firewall.

Škodlivý program zavedie intruzívny kód do miesta adresy dôveryhodnej aplikácie a stane sa jeho súčasťou. Tento kód je spustiteľný a môže spustiť akúkoľvek činnosť na sieti, nakoľko je bránou firewall považovaný za činnosť dôveryhodnej aplikácie. Keď je Sledovanie útoku "code injection" aktívne, upozorní vás zakaždým, keď sa škodlivý program pokúša pozmeniť kód dôveryhodnej aplikácie. Následne môžete povoliť, zablokovať alebo ukončiť programy, ktoré zavádzajú intruzívny kód.

Programy, ktoré zavádzajú intruzívny kód sú automaticky zaradené do dialógového okna Sledovanie útoku "code injection". Pokiaľ sa chcete dozvedieť detaily o programe, kliknite na jeho položku.

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam položiek s detailmi programu a ich popis:

Úplná Cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O Pravidlách programov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457336_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011