Iné produkty

Rozšírené monitorovanie udalostí

Existujú rozličné spôsoby, akými môžu narušitelia získať neautorizovaný prístup k vášmu počítaču počas vášho pripojenia k internetu.

Narušitelia môžu získať prístup k vášmu počítaču nasledujúcimi spôsobmi bez toho, aby sa objavili výstrahy brány firewall:

  • Spustením a manipuláciou s bezpečnostnými programami bez vášho vedomia

  • Nezisteným pripojením sa k bezpečnostnému programu

  • Spustením dôveryhodných aplikácií v skrytom režime prostredníctvom parametrov v príkazovom riadku

  • Zavedenie intruzívneho kódu do ostatných aplikačných procesov

  • Pozmenením URL adresy internetového prehliadača prostredníctvom Windows správ

  • Obídením kontroly brány firewallu prostredníctvom preniknutia do Windows TCP/IP vrstvy, aby mohli posielať a prijímať dáta

  • Využívaním zdokumentovaných rozhraní, ktoré používa Windows Active Desktop na prenos dát zo siete

  • Využívanie keylogger programov, ktoré monitorujú údery klávesov užívateľa počítača, čím získavajú prístup k osobným informáciám užívateľa

  • Inštancovaním kontrolovaných COM objektov určených na ovládanie správania aplikácie

Nastavenia Rozšíreného monitorovania udalostí pozostávajú z nasledujúcich kategórií, ktoré poskytujú vášmu počítaču rozšírenú ochranu:

Súčasť programu

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré spúšťajú programy s prístupom na Internet.

Spustenie programu

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré sa pripájajú k bezpečným programom bez toho, aby sa zistil ich výskyt.

Spustenie príkazového riadka

Slúži na monitorovanie trójskych koňov alebo škodlivých programov, ktoré spúšťajú dôveryhodné aplikácie v skrytom režime prostredníctvom parametrov príkazového riadka.

Útok Code Injection

Slúži na monitorovanie trójskych koňov alebo škodlivých programov, ktoré zavádzajú kód do procesu aplikácie bez spustenia výstrah brány firewall.

Hlásenia v okne

Slúži na monitorovanie trójskych koňov a iných škodlivých programov, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie tak, že sa aplikácia pripojí na Internet bez spustenia výstrah brány firewall.

Priamy prístup na sieť

Slúži na monitorovanie trójskych koňov a iných škodlivých programov, ktoré premosťujú sieťovú komunikáciu.

Tieto programy preniknú cez vrstvu Windows TCP/IP, takže sa dáta odosielajú a prijímajú bez spustenia výstrah brány firewall.

Aktívna zmena pracovnej plochy

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré používajú zdokumentované rozhrania poskytované dôveryhodnými aplikáciami na odosielanie údajov mimo siete bez spustenia výstrah brány firewall.

Monitorovanie klávesových úderov

Slúži na monitorovanie škodlivých programov zaznamenávajúcich klávesové údery, ktoré pristupujú k osobným údajom používateľa v konkrétnom počítači formou monitorovania klávesových úderov.

Kontrola COM

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie formou spúšťania kontrolovaných objektov COM.

Rozšírené monitorovanie udalostí môžete spustiť, iba ak vypnete funkciu Automatické programové riadenie.

Keď zapnete funkciu Rozšírené monitorovanie udalostí, bude sa zobrazovať množstvo výstrah brány firewall. Ak nechcete dostávať výstrahy brány firewall, zapnite funkciu Automatické riadenie programov.

Manipulácia s funkciou Rozšírené monitorovanie udalostí sa veľmi neodporúča, nakoľko môžete spraviť nesprávne rozhodnutie, ktoré môže povoliť škodlivé programy, alebo zablokovať kritické internetové programy a funkcie.

Keď vypnete Automatické riadenie programu, môžete nastaviť rozličné funkcie v Rozšírenom monitorovaní udalostí. Môžete využiť funkcie Rozšíreného monitorovania udalostí, aby ste povolili alebo zakázali akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla poškodiť váš počítač. Keď dôjde prvýkrát k udalosti, objaví sa výstraha brány firewall a vy môžete danú udalosť povoliť alebo zablokovať. Keď udalosť povolíte, detaily o tejto udalosti sa objavia pod niektorou z príslušných kategórií dostupných v Rozšírených udalostiach. Aplikácia, ktorá spúšťa povolenú udalosť, je pridaná do zoznamu dôveryhodných aplikácií príslušnej kategórie v sekcii Rozšírené monitorovanie udalostí. Aplikáciu môžete zo zoznamu odstrániť. V tom prípade sa však pri ďalšom spustení udalosti objaví výstraha brány firewall.

O Inteligentnej bráne firewall

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457334_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011