Automatické riadenie programov

Táto funkcia automaticky konfiguruje nastavenia prístupu na internet pre odblokované programy zo siete, ktoré sa spúšťajú po prvýkrát. Keď sa program po prvýkrát pokúša o prístup k internetu, Automatické programové riadenie preň vytvorí pravidlá.

Automatické programové riadenie konfiguruje prístup k sieti iba pre tie verzie programov, ktoré systém Symantec považuje za bezpečné. Aplikácia Norton 360 Online zablokuje akýkoľvek infikovaný program, ktorý sa pokúša o prístup na internet, bez ohľadu na to, či je Automatické riadenie programov zapnuté alebo vypnuté. Aplikácia Norton 360 Online vás následne upozorní, že došlo k zablokovaniu aplikácie.

Možnosť Automatické učenie IPv6 prevádzka NAT Traversal je dostupná, iba keď je zapnutá funkcia Automatické riadenie programov. Norton 360 Online poskytuje možnosť riadiť sieťovú prevádzku, ktorá používa Teredo na komunikáciu s vaším počítačom.

Ak chcete stanoviť nastavenia pre prístup k internetu pre vaše programy, môžete vypnúť Automatické programové riadenie. Keď sa program pokúsi pripojiť po prvýkrát na internet, výstraha vás upozorní, aby ste konfigurovali nastavenia prístupu. Funkciu Automatické riadenie programov môžete zapnúť, ak nechcete dostávať takéto výstrahy.

Keď vypnete Automatické riadenie programov, zobrazí sa upozornenie. Spoločnosť Symantec odporúča ponechať Automatické riadenie programov zapnuté. Tým, že ho vypnete, môžete urobiť nesprávne rozhodnutie, ktoré môže povoliť škodlivé programy, alebo zablokovať kritické internetové programy a funkcie.

Keď vypnete Automatické programové riadenie, môžete zapnúť Rozšírené monitorovanie udalostí. Keď zapnete funkciu Rozšírené monitorovanie udalostí, budete upozornení množstvom výstrah brány firewall.

Ak nechcete dostávať výstrahy brány firewall, zapnite funkciu Automatické riadenie programov.

O Inteligentnej bráne firewall

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15457333_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 20.10.2011