Iné produkty

Ovládanie automatického zdieľania súborov/tlačiarní

Možnosť Ovládanie automatického zdieľania súborov/tlačiarní vám umožní nastaviť zdieľanie súborov a tlačiarní vo všetkých počítačoch v sieti.

V systéme Windows XP môžete túto možnosť nastaviť na Zapnuté, Spýtať sa alebo Vypnuté. Keď je táto možnosť nastavená na Spýtať sa, aplikácia Norton 360 Online sa vás na to opýta vždy, keď sa počítač pripojí do novej siete. Táto výzva sa zobrazí iba vtedy, keď počítač spĺňa nasledujúce kritériá:

  • Váš počítač musí disponovať aspoň jedným zdieľaným zdrojom alebo jeho operačný systém musí byť z edícii Windows Media Center

  • Počítač musí používať súkromnú IP adresu

  • Počítač musí byť napojený na zabezpečené bezdrôtové alebo káblové pripojenie

Na základe vašej odpovede klasifikuje aplikácia Norton 360 Online sieť ako Zdieľanú alebo Chránenú. Iba ak je stupeň dôveryhodnosti nastavený na Zdieľaná, môžu byť zdroje ako súbory a tlačiarne zdieľané s ostatnými počítačmi v sieti.

V systémoch Windows 7 a Vista môžete možnosť Ovládanie automatického zdieľania súborov/tlačiarní nastaviť na stav Zapnuté alebo Vypnuté. Predvolene je táto možnosť zapnutá.

Keď je možnosť Ovládanie automatického zdieľania súborov/tlačiarní zapnutá, aplikácia Norton 360 Online povolí zdieľanie súborov a tlačiarní konfigurované prostredníctvom Microsoft pripojenia do siete. Avšak táto činnosť si vyžaduje, aby boli tieto služby v počítači vo vašej sieti dostupné už pred nainštalovaním aktuálnej verzie aplikácie Norton 360 Online. Automatické zdieľanie súborov/tlačiarne automaticky rozpozná, či bolo zdieľanie Windows súboru a tlačiarne aktivované pred, alebo až po inštalácii aplikácie Norton 360 Online. Ak je vaša sieť pri inštalácii aplikácie Norton 360 Online Chránená, avšak zdieľate zložku, sieť dôvery sa automaticky nastaví na Zdieľané.

Niektoré funkcie systému Windows 7, ako napríklad Home Media Experience, fungujú iba vtedy, ak je stupeň dôveryhodnosti siete, do ktorej je počítač pripojený, nastavený na úroveň Zdieľaný alebo Plná dôvera. Ak sa Automatické zdieľanie súborov/tlačiarní zapne, nastaví sa tým úroveň dôveryhodnosti siete na Zdieľanú iba vtedy, ak sa zhodujú kritériá zabezpečenia pre zdieľanie.

Keď na vašej sieti použijete zdieľanie súborov a tlačiarní, mali by ste sa uistiť, že každý zdieľaný zdroj je chránený heslom.

O Inteligentnej bráne firewall

O všeobecných nastaveniach brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457119_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 21.04.2011