Iné produkty

Pravidlá prevádzky

Norton 360 Online obsahuje niekoľko prednastavených pravidiel komunikácie brány firewall. Tieto pravidlá poskytujú funkčné sieťové pripojenie a zároveň chránia pred známymi rizikami internetu.

Niektoré štandardné pravidlá brány firewall v zozname nemôžete upravovať. Nastavenia týchto pravidiel si však môžete prezerať pomocou voľby Zobraziť. Pomocou voľby Upraviť môžete prispôsobiť aj ďalšie pravidlá zo zoznamu. Taktiež môžete pridať nové pravidlo. Nové pravidlo sa štandardne objaví naspodku zoznamu.

Pravidlá sú na zozname zobrazené v poradí podľa úrovne ich priority. Pravidlá, ktoré sú v zozname uvedené vyššie, prevažujú nad pravidlami, ktoré sú v zozname nižšie. Pravidlá na zozname môžete nanovo usporiadať.

Tieto činnosti by mali vykonávať iba pokročilí používatelia alebo noví používatelia pod vedením technickej podpory.

Pravidlo môžete taktiež vypnúť odznačením jeho zaškrtávacieho políčka. Niektoré z predvolených pravidiel brány firewall sa vypnúť nedajú.

Niekoľko príkladov predvolených pravidiel brány firewall:

Predvolené prichádzajúce ICMP

Predvolené odchádzajúce ICMP

Povoľuje všetky typy odchádzajúcich a bezpečné typy prichádzajúcich správ ICMP (Internet Control Message Protocol)

Správy ICMP poskytujú stavové a riadiace informácie o sieti.

Predvolený odchádzajúci názov NetBIOS

Predvolený prichádzajúci NetBIOS

Povoľuje používanie služieb NetBIOS Name Service a NetBIOS Datagram Service, ktoré sieť Microsoft Network používa pri zdieľaní súborov a tlačiarní.

NetBIOS je skratka pre Network Basic Input/Output System (základný sieťový vstupno/výstupný systém). NetBIOS poskytuje služby Name, Session a Datagram. Služba Name poskytuje rozlišovanie názvov. Služba Session riadi relácie pre služby orientované na spojenie. Služba Datagram distribuuje datagramy pre služby orientované na spojenie.

Predvolený prichádzajúci Bootp

Predvolený odchádzajúci Bootp

Povoľuje používanie služby Bootp

Bootp je skratka pre Bootstrap Protocol (protokol o zavedení systému), pomocou ktorého môže počítač zistiť svoju vlastnú IP adresu.

Na karte Pravidlá prevádzky môžete:

  • pridať pravidlo komunikácie,

  • premenovať pravidlo komunikácie,

  • zmeniť nastavenia prístupu v pravidle komunikácie,

  • zmeniť prioritu pravidla komunikácie.

  • odstrániť pravidlo komunikácie.

Pravidlá môžete vytvárať a upravovať s použitím nasledujúcich možností:

Pridať

Umožní vám pridať pravidlo brány firewall.

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Zobraziť/Zmeniť

Umožňuje zobraziť alebo zmeniť nastavenia existujúceho pravidla brány firewall.

Niektoré predvolené pravidlá nemôžete upravovať. Tieto pravidlá sú mimoriadne dôležité pre správne fungovanie brány firewall.

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Odstrániť

Umožní vám odstrániť pravidlo brány firewall.

Niektoré predvolené pravidlá nemôžete odstrániť. Tieto pravidlá sú mimoriadne dôležité pre správne fungovanie brány firewall.

Odstránenie pravidla brány firewall

Presunutie hore/Presunutie dole

Umožní vám zmeniť prioritu pravidla brány firewall na zozname.

Zmena poradia pravidiel brány firewall

O všeobecných nastaveniach brány firewall

O Pravidlách komunikácie

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457111_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011