Iné produkty

File Insight

V okne File Insight si môžete prezerať informácie o Skúmanom súbore, ktorý sa nachádza vo vašom počítači. Okno File Insight poskytuje prehľadne usporiadané podrobné informácie o každom Skúmanom súbore, ktorý sa nachádza vo vašom počítači. Keď kliknete na možnosti dostupné na ľavom paneli, aplikácia Norton 360 Online zobrazí na pravom paneli podrobnosti.

Tieto informácie zahŕňajú všeobecné informácie, informácie o pôvode, využití zdrojov a informácie o činnostiach, ktoré daný súbor vykonal v systéme počítača.

Okno File Insight sa zobrazí len pri nasledujúcich typoch súborov:

 • EXE

 • MSI

 • DLL

 • SYS

 • DRV

 • OCX

 • LOC

Okno File Insight má na ľavom paneli nasledovné karty:

Podrobnosti

Zobrazia sa informácie, ako je hodnotenie stability, stupeň dôveryhodnosti, využívanie komunitou a ako dlho je už súbor vydaný.

Môžete zobraziť podrobnosti ako napríklad podpis a dátum, keď bol súbor vytvorený. Môžete určiť, či ide o súbor pri spustení a dátum, keď bol súbor naposledy použitý.

Systém spoločnosti Symantec analyzuje špecifické informácie o súbore ako digitálny podpis a hodnota haš, podľa ktorých určuje stupeň dôveryhodnosti súboru. Systém spoločnosti Symantec potom dôveryhodné súbory označí ako Dôveryhodné súbory Norton. Pomocou možnosti Skontrolovať dôveryhodnosť môžete určiť aktuálny stupeň dôveryhodnosti súboru. Súbor môžete označiť za dôveryhodný aj manuálne. Napríklad stupeň dôveryhodnosti súboru je neznámy, alebo je súbor označený za nedôveryhodný, ale pritom viete, že daný súbor patrí overenej aplikácii. V takom prípade môžete súbor manuálne označiť za dôveryhodný pomocou možnosti Dôverovať.

Môžete tiež zobraziť využívanie súboru komunitou a určiť jeho legitímnosť. Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti súborov a pri ich zaraďovaní medzi správne súbory komunity prísne štatistické metódy.

Môžete si pozrieť hodnotenie stability programu a dozvedieť sa tak, ako často tento program zlyháva.

Hodnotenia stability sú globálne a nevzťahujú sa na konkrétnu oblasť. Hodnotenia stability sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému.

Pôvod

Poskytuje údaje o pôvode súboru.

Informácie o pôvode súboru sú dostupné, ak ste súbor prevzali alebo vytvorili po nainštalovaní produktu Norton 360 Online. Môžete tu prípadne vidieť aj adresu URL, z ktorej bol súbor stiahnutý. Môžete si prezrieť šesť úrovní rodičovských súborov daného súboru. Taktiež môžete určiť úroveň bezpečnosti súboru.

Činnosť

Obsahuje podrobné informácie o využívaní zdrojov daným procesom.

Môžete sa rozhodnúť zobraziť nasledujúce podrobnosti z rozbaľovacieho zoznamu Ukázať :

 • Výkon : Zobrazí graf výkonu.

  Graf výkonu vám pomôže určiť vplyv procesu na celkové využitie zdrojov počítača. Pomocou možnosti Priblíženie získate zväčšený náhľad na graf výkonu procesov prebiehajúcich na počítači.

 • Výstraha výkonu : Zobrazuje podrobnosti o využití procesora CPU, pamäte a pevného disku procesom.

  Aplikácia Norton 360 Online zobrazí podrobnosti len keď proces prekročí definovaný limit pre spotrebu zdrojov.

  Môžete použiť odkaz Nezobrazovať výstrahy pre tento súbor, ak chcete, aby aplikácia Norton 360 Online prestala monitorovať program. Keď aplikácia Norton 360 Online prestane monitorovať program, odkaz sa zmení na Zobrazovať výstrahy pre tento súbor.

  Môžete použiť odkaz Nastavenia a zobraziť sekciu Administratívne nastavenia v okne Nastavenia.

 • Sieť : Zobrazuje podrobnosti o sieťový aktivitách procesu.

  Aplikácia Norton 360 Online zobrazí podrobnosti len keď proces vykonáva aktivitu v sieti. Pri každej aktivite v sieti si môžete pozrieť podrobnosti ako IP adresy a použitý protokol.

 • Zobraziť zmenené kľúče : Zobrazí podrobnosti o zmenách v databáze Registry systému Windows.

  Aplikácia Norton 360 Online zobrazí miesto pridanej alebo pozmenenej položky v databáze Registry systému Windows. Aplikácia Norton 360 Online taktiež poskytuje zoznam programov, ktorých položky v databáze Registry systému Windows boli pridané alebo pozmenené. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak ste pridali alebo pozmenili hociktorú z položiek databázy Registry systému Windows.

Navyše, pomocou možnosti Nájsť môžete nájsť umiestnenie daného súboru v počítači. Kliknutím na odkaz Ďalšie informácie vstúpite na internetovú stránku s online návodmi, kde nájdete ďalšie informácie o danom súbore. Možnosť Kopírovať do schránky môžete použiť na kopírovanie údajov z okna File Insight do schránky. Po tom, čo skopírujete obsah do schránky, môžete otvoriť dokument, vložiť údaje a dokument uložiť.

O výstrahách výkonu

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457098_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.04.2011