Iné produkty

Profily výkonu preverenia

Pomocou nastavení v sekcii Profily výkonu preverenia možno konfigurovať, ako má produkt Norton 360 Online preverovať počítač na základe digitálneho podpisu a stupňa dôveryhodnosti súborov. Produkt Norton 360 Online môžete nakonfigurovať tak, aby nepreveroval súbory so známym digitálnym podpisom alebo známym stupňom dôveryhodnosti. Takto možno preverovanie zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť.

Preverenie výkonu môžete konfigurovať na ktorýkoľvek z nasledujúcich profilov:

Úplné preverenie

Produkt Norton 360 Online vykoná úplné preverenie počítača

Úplné preverenie zahŕňa preverenie všetkých súborov v počítači bez ohľadu na ich stupeň dôveryhodnosti alebo digitálny podpis.

Štandardná dôveryhodnosť

Produkt Norton 360 Online nebude preverovať Dôveryhodné súbory Norton

Norton 360 Online preverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti inú ako Dôveryhodné súbory Norton.

Vysoká dôveryhodnosť

Umožňuje Norton 360 Online nakonfigurovať tak, aby nepreveroval súbory so známym digitálnym podpisom alebo známym stupňom dôveryhodnosti.

Norton 360 Online nepreverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti ako Dôveryhodné súbory Norton alebo Dôveryhodné súbory používateľa. Takisto do preverenia nezahrnie Dobré súbory s vysokou úrovňou dôveryhodnosti. Preverí súbory so stupňom dôveryhodnosti Nízka dôveryhodnosť, Neoverená dôveryhodnosť, Zlá dôveryhodnosť a súbory bez digitálneho podpisu triedy 3.

Norton 360 Online bude počítač preverovať podľa konfigurácie určenej v sekcii Profily výkonu preverenia.

O programe Norton Insight

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457092_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.02.2011