Iné produkty

Vylúčené položky / Nízke riziká

Možnosti Vylúčené položky / Nízke riziká umožňujú špecifikovať položky, ktoré aplikácia Norton 360 Online vylúči zo svojich preverovaní. Môžete tu vybrať položky a riziká zabezpečenia, ktoré aplikácia Norton 360 Online nemá preverovať. Položky možno vylúčiť z preverovania rizík aj z preverovania funkciou Automatická ochrana. Môžete tiež spravovať položky nízkeho rizika nájdené vo vašom počítači.

Vylúčené položky / Nízke riziká znižujú stupeň vašej ochrany a mali by sa používať vtedy, keď to výslovne potrebujete.

Možnosti sekcie Výnimky / Nízke riziká sú uvedené v tejto tabuľke:

Nízke riziká

Umožňuje spravovať položky nízkeho rizika nájdené v počítači.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky odstraňuje položky stredného rizika a položky vysokého rizika.

Môžete tu určiť, ako má Norton 360 Online reagovať na položky nízkeho rizika.

Vaše možnosti sú:

  • Odstrániť

    Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky odstránené.

  • Ignorovať

    Zistené položky nízkeho rizika budú automaticky ignorované.

  • Spýtať sa

    Poskytuje možnosť rozhodnúť o akcii pri zistení rizika. Vy sami určujete postup v každej fáze reakcie na zistené riziko.

Položky na vylúčenie z preverení

Umožňuje určiť, ktoré disky, zložky alebo súbory chcete vylúčiť z procesu preverovania rizík.

Môžete pridať nové položky, ktoré je potrebné vylúčiť alebo upraviť položky, ktoré ste už vylúčili. Položky možno zo zoznamu vylúčených položiek aj odoberať.

Položky na vylúčenie zo zisťovania funkciami Automatická ochrana, SONAR a Informácie o sťahovaní

Umožňuje určiť, ktoré disky, zložky alebo súbory chcete vylúčiť z procesu preverovania funkciami Automatická ochrana, SONAR a Download Insight.

Môžete pridať nové programy, ktoré je potrebné vylúčiť alebo upraviť programy, ktoré ste už vylúčili. Položky možno zo zoznamu vylúčených položiek aj odoberať.

Ak chcete vylúčiť súbor z preverenia funkciou Download Insight, musíte vybrať zložku a súbor stiahnuť do tejto zložky. Napríklad, keď stiahnete nebezpečný spustiteľný súbor do tejto zložky, aplikácia Norton 360 Online vám sťahovanie povolí a neodstráni súbor z počítača. Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste pre vylúčenia z preverenia funkciou Download Insight vytvorili novú špecifickú zložku.

Podpisy na vylúčenie zo všetkých zisťovaní

Umožňuje vybrať konkrétne známe riziká zabezpečenia, ktoré chcete vylúčiť pri preverovaní.

Vylúčené podpisy znižujú úroveň ochrany a mali by sa používať len v špecifických prípadoch. Položky vylúčte zo zoznamu iba vtedy, ak ste presvedčení, že nie sú infikované.

Známe riziká môžete vybrať podľa názvu a riziko odstrániť zo zoznamu vylúčených položiek. Môžete tiež zobraziť dopad rizika, určený podľa dopadu na výkon, na súkromie, odstránenia a na režim skrytia.

O Ochrane SONAR

Vypnutie alebo zapnutie Ochrany SONAR

Vylúčenie hrozieb zabezpečenia z preverovania

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457075_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 12.04.2011