Iné produkty

Export údajov funkcie Identity Safe

Svoje údaje funkcie Identity Safe môžete exportovať z bezpečnostných dôvodov, z dôvodu obnovy údajov alebo ak ich chcete preniesť do nového počítača.

Údaje funkcie Identity Safe môžete obnoviť aj po uplynutí platnosti vášho produktu.

Na exportovanie údajov funkcie Identity Safe môžete použiť nasledovné možnosti:

Formát súboru

Umožňuje vybrať formát pre záložný súbor.

Vaše možnosti sú:

  • Formát záloh funkcie Identity Safe

    Umožní vám zálohovanie údajov vo funkcii Identity Safe v súborovom formáte DAT.

  • Prostý text

    Umožní vám zálohovanie prihlásení a poznámok vo funkcii Identity Safe do súborového formátu CSV.

Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste na zálohovanie údajov vo funkcii Identity Safe používali formát záloh funkcie Identity Safe, ktorý poskytuje rozšírenú ochranu.

Exportovať moje údaje do

Umožňuje vám zálohovať všetky svoje údaje funkcie Identity Safe na vami určené miesto.

Umiestnenie môžete zadať alebo prehľadávaním na toto miesto prejsť a zadať názov súboru s príponou DAT alebo CSV.

Heslo (Voliteľné)

Umožňuje vám zadať heslo pre záložný súbor.

Toto heslo musíte zadať vždy, keď chcete obnoviť zálohované údaje. Spoločnosť Symantec odporúča, aby ste heslo zadali na ochranu vašich údajov pred zneužitím. Môžete zadať iné heslo, ako je heslo Identity Safe.

V prípade exportu údajov Identity Safe vo formáte CSV sú políčka pre Heslo nedostupné.

Potvrdiť

Umožňuje potvrdiť vami zadané heslo.

V prípade exportu údajov Identity Safe vo formáte CSV sú políčka pre Heslo nedostupné.

O Identity Safe

O trezoroch funkcie Identity Safe

Exportovanie a importovanie údajov funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15457000_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011