Iné produkty

Zmena hesla do funkcie Identity Safe

Heslo do funkcie Identity Safe by ste mali pravidelne meniť v záujme bezpečnosti vašich údajov a prevencie neoprávneného prístupu k osobným informáciám.

Pri zmene hesla do funkcie Identity Safe môžete použiť tieto možnosti:

Aktuálne heslo

Umožňuje zadať aktuálne heslo do funkcie Identity Safe.

Možnosť Pripomenutie hesla zobrazuje pripomenutie vášho aktuálneho hesla, ktoré ste si uložili pri prvotnom nastavení.

Pripomenutie hesla

Umožňuje zobraziť aktuálne pripomenutie hesla do funkcie Identity Safe.

Možnosť Pripomenutie hesla zobrazuje pripomenutie vášho aktuálneho hesla, ktoré ste si uložili pri prvotnom nastavení.

Sila hesla

Umožňuje overiť si silu hesla.

Sila hesla je znázornená graficky.

Ako si vytvoriť silné heslo?

Umožňuje zobraziť ďalšie informácie o vytváraní silných hesiel.

Nové heslo

Umožňuje zadať nové heslo do funkcie Identity Safe.

Potvrdiť heslo

Slúži na opätovné zadanie hesla na potvrdenie platnosti hesla zadaného v políčku Nové heslo.

Pripomenutie

Umožňuje zvoliť si pripomenutie hesla, ktoré vám ho pripomenie, ak ho zabudnete.

Zmena hesla do funkcie Identity Safe

Heslo a zabezpečenie - informácie

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15456997_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011