Integrácia používateľa

Karta Integrácia klienta obsahuje zoznam podporovaných e-mailových programov alebo klientov nainštalovaných v počítači a s nimi spojených adresárov. Funkciu Norton AntiSpam môžete integrovať do klientskych e-mailových programov, aby vás chránila pred nevyžiadanými e-mailovými správami.

Keď vyberiete e-mailový program, Norton 360 Online pridá na panel nástrojov podporovaného e-mailového programu rozbaľovací zoznam Norton AntiSpam. Rozbaľovací zoznam Norton AntiSpam alebo jeho možnosti môžete používať na zaraďovanie chybne klasifikovaných e-mailových správ medzi nevyžiadanú poštu alebo legitímnu poštu. Tieto možnosti môžete používať aj na vyprázdňovanie zložky pre nevyžiadanú poštu a na otváranie okna Nastavenia, ak chcete nakonfigurovať nastavenia funkcie Norton AntiSpam. Ak váš e-mailový program nemá zložku pre nevyžiadanú poštu, do oblasti zložiek pridá aj zložku Norton AntiSpam. Zložku Norton AntiSpam môžete používať na triedenie a ukladanie správ o nevyžiadanej pošte. Ak však váš e-mailový klient má zložku Norton AntiSpam z predchádzajúcej verzie Norton 360 Online, funkcia Norton AntiSpam bude používať zložku Norton AntiSpam a nie zložku pre nevyžiadanú poštu.

Nasledovné e-mailové programy (klienti) nepodporujú integráciu do klienta:

  • Outlook 2010, 64-bitový

  • Thunderbird

  • Windows Mail

Do Zoznamu povolených odosielateľov môžete pridať taktiež zoznam adries nachádzajúci sa v e-mailovom programe.

Vyberte e-mailové klientske programy, do ktorých má byť funkcia Norton AntiSpam integrovaná.

Vaše možnosti sú:

Outlook

Funkcia Norton AntiSpam je integrovaná do programu Outlook 2002/2003/2007/2010.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje iba 32-bitovú verziu aplikácie Microsoft Outlook 2010.

Outlook Express

Funkcia Norton AntiSpam bude integrovaná do programu Outlook Express 6.0 alebo jeho novšej verzie.

Môžete si vybrať jeden alebo viacero adresárov, z ktorých má funkcia Norton AntiSpam importovať e-mailové adresy.

Vaše možnosti sú:

  • Integrovať do zoznamu kontaktov programu Outlook

  • Integrovať do adresára systému Windows

Keď funkcia Norton AntiSpam importuje adresy, importuje aj adresy, ktoré sú k dispozícii v zoznamoch Bezpečný odosielateľ a Blokovaný odosielateľ vášho e-mailového programu.

Po zapnutí možnosti Uvítacia obrazovka v riadku Rôzne budete pri každom spustení e-mailového programu vidieť stručné informácie o funkcii Norton AntiSpam. Ak nechcete, aby sa zobrazovala uvítacia obrazovka, možnosť Uvítacia obrazovka môžete vypnúť.

Možnosť Spätná väzba pod riadkom Rôzne umožňuje posielať spätnú väzbu o chybne klasifikovaných e-mailových správach do spoločnosti Symantec

Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je v počítači nainštalovaná aplikácia Microsoft Outlook alebo Outlook Express.

Môžete vybrať jednu z nasledovných troch možností:

Zapnuté

Automaticky odošle nesprávne klasifikovanú e-mailovú správu do strediska Symantec, keď klasifikujete e-mailovú správu ako nevyžiadanú poštu alebo ako oprávnenú.

Spýtať sa

Upozorní vás pred tým, ako Ochrana proti nevyžiadanej pošte odošle nesprávne klasifikovanú e-mailovú správu do spoločnosti Symantec, keď klasifikujete e-mailovú správu ako nevyžiadanú poštu alebo ako oprávnenú.

Vypnuté

Neodošle nesprávne klasifikovanú e-mailovú správu do strediska Symantec.

Import adresára nie je podporovaný v 64-bitovej verzii aplikácie Outlook 2010 a 32-bitovej verzii aplikácie Outlook 2010 Klikni a spusti. 32-bitová verzia aplikácie Outlook 2010 importuje adresy z kontaktov Outlook, avšak neimportuje adresy nachádzajúce sa na zoznamoch Bezpečný odosielateľ a Blokovaný odosielateľ.

O funkcii Norton AntiSpam

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

O paneli nástrojov v e-mailovom programe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v14652473_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011