Ochrana proti nevyžiadanej pošte

Nastavenia funkcie Norton AntiSpam umožňujú:

  • Určiť klientsky program, do ktorého má byť funkcia Norton AntiSpam integrovaná,

  • určiť e-mailové adresy a názvy domén, ktoré má funkcia Norton AntiSpam povoliť alebo blokovať,

  • určiť, či má funkcia Norton AntiSpam na filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ používať filter Webová otázka,

  • určiť, či má funkcia Norton AntiSpam posielať do spoločnosti Symantec spätnú väzbu o chybne klasifikovaných e-mailových správach.

Vypnutím funkcie Norton AntiSpam sa zvýši pravdepodobnosť prijímania nevyžiadaných e-mailových správ. Vždy sa uistite, či je funkcia Norton AntiSpam zapnutá. Táto funkcia chráni váš e-mailový klientsky program pred nevyžiadaným online obsahom.

Nastavenia Norton AntiSpam môžete konfigurovať na týchto kartách:

Filter

Možnosti na karte Filter vám umožnia konfigurovať zoznam povolených a blokovaných odosielateľov e-mailov. Môžete tiež konfigurovať možnosť filtrovania e-mailových správ cez filter Webová otázka. Okrem toho môžete konfigurovať zoznam Výnimky z adresára.

Integrácia do klienta

Nastavenia na karte Integrácia do klienta umožňujú integrovať funkciu Norton AntiSpam do e-mailových klientskych programov, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy. Môžete definovať, či sa má do strediska Symantec odoslať spätná väzba o nesprávne klasifikovanej e-mailovej správe. Môžete tiež špecifikovať, či sa pri každom spustení e-mailového programu majú alebo nemajú zobraziť stručné informácie o funkcii Norton AntiSpam. Okrem toho môžete určiť, s ktorým adresárom sa má funkcia Norton AntiSpam integrovať.

O funkcii Norton AntiSpam

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v14652470_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011