Spúšťanie vlastných úloh

Aplikácia Norton 360 Online automaticky skontroluje váš systém a zvolí najlepšie nastavenia, aby udržala váš systém v bezpečí. Môžete však spustiť niektoré špecifické úlohy. Pomocou možností dostupných v okne Vlastné úlohy môžete zvoliť špecifické úlohy, ktoré chcete spustiť.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje zvoliť si vlastnú kombináciu úloh pre jednorazové preverovanie. Môžete spustiť aktualizáciu LiveUpdate, zálohovať svoje údaje, uvoľniť miesto na disku vyčistením kazov na disku a optimalizovať svoje disky.

Spustenie vlastných úloh

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenie počítača, kliknite na možnosť Vlastná úloha a potom na príkaz Prejsť.

  3. V okne Vlastné úlohy skontrolujte úlohy, ktoré chcete spustiť.

    Ak chcete vybrať všetky úlohy, začiarknite možnosť Úlohy.

  4. Kliknite na možnosť Prejsť.

O vlastnom preverení

Informácie o nastaveniach plánovania úloh

O kompletnej ochrane

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v13139280_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011