Počítače v sieti

V dialógovom okne Počítače v sieti môžete určiť tieto triedy počítačov:

  • Jednotlivé počítače

  • Rozsah počítačov

  • Všetky počítače v podsieti

Počítače možno určovať týmito spôsobmi:

Jednotlivo

Určte jeden alebo viacero jednotlivých počítačov.

Počítač určite pomocou jeho IP adresy alebo mena. Zadať môžete aj IP adresy viacerých počítačov tak, že jednotlivé adresy oddelíte medzerou.

Zadaním rozsahu

Zadajte rozsah počítačov.

Rozsah počítačov zadajte pomocou začiatočnej adresy IP a koncovej adresy IP rozsahu.

Zadaním sieťovej adresy

Umožňuje zadať naraz všetky počítače v sieti.

Ak chcete zadať všetky počítače, zadajte sieťovú adresu a masku podsiete v danej sieti.

Vyhľadanie adresy IP počítača

Používanie Sprievodcu pridávaním pravidiel

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1274790_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 23.04.2011