Iné produkty

História zabezpečenia

História zabezpečenia poskytuje centralizované pamäťové miesto, v rámci ktorého môžete vykonať nasledujúce činnosti:

  • Zobraziť záznam výstrah a udalostí funkcie História zabezpečenia.

  • Zobraziť výsledky preverovania vykonávaného v počítači.

  • Zobraziť položky, ktoré ste odoslali do strediska Symantec Security Response.

  • Spravovať položky v karanténe.

  • Sledovať úlohy zabezpečenia, ktoré produkt vykonáva na pozadí.

Môžete si prezerať históriu udalostí na základe kategórie, ktorú si zvolíte, a vyhľadávacieho reťazca, ktorý zadáte. Aplikácia Norton 360 Online obmedzuje počet výsledkov vyhľadávania, ktoré sa zobrazia na každej stránke okna História zabezpečenia. História zabezpečenia preto rozdeľuje položky, ktoré sa nájdu pri daných kritériách vyhľadávania a zobrazuje ich na samostatných stránkach. Na postupné prechádzanie medzi jednotlivými stránkami môžete použiť posúvanie stránok v spodnej časti okna.

Panel Podrobnosti v okne História zabezpečenia zobrazuje informácie ako kategória a úroveň bezpečnosti daného rizika. V sekcii Odporúčaná akcia sa zobrazuje akcia, ktorú vám aplikácia Norton 360 Online odporúča vykonať s daným rizikom zabezpečenia.

Na spravovanie informácií Histórie zabezpečenia sú k dispozícii tieto možnosti:

Zobraziť

Umožňuje vám zvoliť si kategóriu, v ktorej si chcete prezrieť informácie o bezpečnostných udalostiach v Histórii zabezpečenia

Kategórie Nedávna história a Celá história umožňujú zobraziť informácie o udalostiach zabezpečenia v jednotlivých kategóriách.

Keď si vyberiete možnosť z rozbaľovacieho zoznamu, História zabezpečenia zobrazí pre túto možnosť informácie o bezpečnostnej udalosti v zozname bezpečnostných udalostí..

Zoznam udalostí zabezpečenia poskytuje informácie o stupni rizika, činnosti, stave, dátume a čase výskytu udalostí.

Viac podrobností

Umožní vám prezrieť si viac detailov o položke, ktorú si vyberiete v zozname udalostí zabezpečenia

Možnosti

Umožňuje zobraziť okno Zistená hrozba/File Insight

V tomto okne môžete zobraziť podrobnosti a činnosti, ktoré by ste mali podniknúť pre danú udalosť z Histórie zabezpečenia.

Táto možnosť je dostupná len pre kategórie ako je napríklad Karanténa.

Exportovanie

Umožňuje vám exportovať informácie z Histórie zabezpečenia

Aplikácia Norton 360 Online uloží vami exportované informácie ako .MCF súbor, alebo ako textový súbor (čiarkou oddelený formát súboru). Keď exportujete, názov kategórie v rozbaľovacom zozname Zobraziť sa objaví ako štandardný názov súboru. Môžete si zvoliť ľubovoľný názov súboru.

Formát súboru. MCF je formátom Denníka Súborov Histórii zabezpečenia a patrí spoločnosti Symantec. Môžete si prezrieť históriu udalostí zabezpečenia, ktorú uložíte importovaním .MCF súboru do Histórie zabezpečenia.

Importovanie

Umožní vám importovať informácie z Histórie zabezpečenia, ktoré ste uložili

Zoznam udalostí zabezpečenia nahradí aktuálne udalosti zabezpečenia a zobrazí všetky udalosti zabezpečenia prítomné v súbore .MCF. Tiež si môžete vybrať niektorú možnosť z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť a zobraziť iba tie údaje zo súboru MCF, ktoré zodpovedajú vybranej možnosti.

V režime importovania nemožno zobrazené informácie upravovať. Napríklad nemôžete vymazať denníky. Zobrazenie aktuálneho zoznamu udalostí zabezpečenia môžete obnoviť kliknutím na odkaz Zavrieť súbor: názov_súboru.mcf.

Rýchle Vyhľadávanie

Umožní Vám nájsť položky Histórie zabezpečenia prostredníctvom použitia kľúčového slova, alebo názvu rizika zabezpečenia

Napríklad, pokiaľ si chcete prezrieť všetky výstrahy, ktoré vygenerovala Automatická Ochrana, môžete filtrovať cez termín Automatická Ochrana. Ak si chcete prezrieť všetky položky, ktoré sa vzťahujú k určitému riziku zabezpečenia, môžete napísať názov rizika zabezpečenia.

Môžete napríklad napísať Adware.Hotbar ako názov hľadaného rizika zabezpečenia v textovom políčku Rýchle hľadanie. Všetky položky, ktoré sa viažu k tejto kategórii sú zaznamenané v zozname udalostí zabezpečenia.

Všetky udalosti zabezpečenia môžete taktiež vyhľadať podľa konkrétneho dátumu.

Prejsť na stránku

Umožňuje prechod na konkrétnu stránku v Histórii zabezpečenia.

História zabezpečenia zobrazuje položky na samostatných stránkach. Môžete použiť možnosť Prejsť na stránku a zobraziť tak konkrétnu stránku. Do poľa Prejsť na stránku môžete zadať až 6 znakov.

Každá stránka obsahuje maximálne 100 položiek.

Obnoviť zoznam

Umožňuje obnoviť okno História zabezpečenia, aby obsahovalo najnovšie informácie.

Okrem týchto možností môžete vykonať aj iné úkony špecifické pre kategóriu, ktorú ste vybrali v rozbaľovacom zozname Zobraziť. Niektoré z akcií sú Vymazať históriu, Vymazať záznamy, Pridať do karantény a Spustiť rýchle preverenie. Ak si napríklad vyberiete zobrazenie Karanténa, funkcia História zabezpečenia vám umožní pridať niektorú položku do karantény.

Informácie o histórii zabezpečenia

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v12687512_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011