Vlastnosti znakov

V okne Vlastnosti znakov môžete zvoliť, či chcete dostávať oznámenia, keď funkcia Prevencia pred narušením zablokuje pravdepodobný útok na základe určitého podpisu. Tieto oznámenia obsahujú bližšie informácie o útočiacom počítači a samotnom útoku.

Vylúčenie alebo začlenenie znakov útoku pri monitorovaní

O prevencii pred narušením

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1224922_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011