Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie funkcie AutoBlock

Keď sa zistil útok z počítača, útok sa automaticky zablokuje, aby sa zaistila bezpečnosť vášho počítača. Ak sa z toho istého počítača zistí iný podpis útoku, aplikácia Norton 360 Online aktivuje funkciu AutoBlock. Funkcia AutoBlock blokuje všetku komunikáciu medzi vaším počítačom a útočiacim počítačom v priebehu určeného časového úseku. Počas tejto doby blokuje funkcia AutoBlock aj prevádzku, ktorá nenesie znaky útoku.

Môžete určiť trvanie, v priebehu ktorého bude aplikácia Norton 360 Online blokovať pripojenia z útočiacich počítačov. Aplikácia Norton 360 Online predvolene blokuje všetku komunikáciu medzi vaším počítačom a útočiacim počítačom v priebehu určeného časového úseku.

Funkcia AutoBlock zastaví prevádzku medzi vašim počítačom a konkrétnym počítačom. Ak chcete zastaviť celú prevádzku do a z vášho počítača, môžete kliknúť na položku Zablokovať celú prevádzku siete.

Ak funkcia AutoBlock zablokuje počítač alebo počítače, do ktorých musíte vstupovať, funkciu AutoBlock môžete vypnúť.

Vypnutie alebo zapnutie funkcie AutoBlock

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Brána firewall.

  3. V záložke Ochrana pred narušením a ochrana prehliadača v položke Prevencia pred narušením v riadku Funkcia AutoBlock pri narušení kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  4. V okne Funkcia AutoBlock pri narušení v položke AutoBlock vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

    • Funkciu AutoBlock pri narušení vypnite kliknutím na tlačidlo Vypnúť.

    • Ak chcete zapnúť funkciu AutoBlock pri narušení, kliknite na možnosť Zapnuté (odporúča sa) a potom v rozbaľovacom zozname Použiť funkciu AutoBlock na útočiace počítače na vyberte, na ako dlho chcete funkciu AutoBlock zapnúť.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vylúčenie alebo začlenenie znakov útoku pri monitorovaní

O prevencii pred narušením

Odblokovanie počítačov zablokovaných funkciou AutoBlock

Trvalé blokovanie počítača, ktorý je zablokovaný funkciou AutoBlock

O všeobecných nastaveniach brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1224836_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011