Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

Keď nechcete prijímať žiadne e-mailové správy z konkrétnej adresy alebo domény, môžete ju pridať do Zoznamu blokovaných adries. Funkcia Norton AntiSpam označí všetky e-mailové správy z tejto adresy alebo domény za nevyžiadanú poštu.

Funkcia Norton AntiSpam tiež automaticky naimportuje zoznam adries dostupných v Zozname blokovaných odosielateľov vášho e-mailového programu do Zoznamu blokovaných odosielateľov počas počiatočnej integrácie používateľa alebo importu adresára.

Funkcia Norton AntiSpam vám umožní zadať neplatné e-mailové adresy do Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Do Zoznamu blokovaných odosielateľov zaraďte podozrivé e-mailové adresy a domény, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy z týchto adries a domén.

Importovanie adries do Zoznamu zablokovaných adries

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam povolených odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Importovať.

 5. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridávanie položiek do Zoznamu blokovaných odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam blokovaných odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie e-mailovej adresy vyberte v rozbaľovacom zozname Typ adresy typ adresy.

  Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

  • E-mail

  • Doména

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať e-mailovú adresu, napíšte e-mailovú adresu, ktorú chcete blokovať, a meno odosielateľa.

  • Ak chcete pridať doménu, zadajte adresu domény (napríklad symantec.com) a názov domény.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava alebo odstránenie položiek zo Zoznamu blokovaných odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam blokovaných odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov vyberte položku, s ktorou chcete pracovať.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete upraviť položku, kliknutím na možnosť Upraviť otvorte dialógové okno Upraviť e-mailovú adresu, upravte príslušné údaje a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť položku, kliknite na možnosť Odstrániť.

   Ak odstránite importovanú položku, funkcia Norton AntiSpam ju automaticky pridá do zoznamu Výnimky z adresára.

 6. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Identifikácia oprávnených odosielateľov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v1084053_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011