Iné produkty

Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

Keď nechcete prijímať žiadne e-mailové správy z konkrétnej adresy alebo domény, môžete ju pridať do Zoznamu blokovaných adries. Funkcia Norton AntiSpam označí všetky e-mailové správy z tejto adresy alebo domény za nevyžiadanú poštu.

Funkcia Norton AntiSpam tiež automaticky naimportuje zoznam adries dostupných v Zozname blokovaných odosielateľov vášho e-mailového programu do Zoznamu blokovaných odosielateľov počas počiatočnej integrácie používateľa alebo importu adresára.

Funkcia Norton AntiSpam vám umožní zadať neplatné e-mailové adresy do Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Do Zoznamu blokovaných odosielateľov zaraďte podozrivé e-mailové adresy a domény, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy z týchto adries a domén.

Importovanie adries do Zoznamu zablokovaných adries

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam povolených odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Importovať.

 5. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridávanie položiek do Zoznamu blokovaných odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam blokovaných odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie e-mailovej adresy vyberte v rozbaľovacom zozname Typ adresy typ adresy.

  Môžete vybrať jednu z nasledovných možností:

  • E-mail

  • Doména

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať e-mailovú adresu, napíšte e-mailovú adresu, ktorú chcete blokovať, a meno odosielateľa.

  • Ak chcete pridať doménu, zadajte adresu domény (napríklad symantec.com) a názov domény.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava alebo odstránenie položiek zo Zoznamu blokovaných odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam blokovaných odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov vyberte položku, s ktorou chcete pracovať.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete upraviť položku, kliknutím na možnosť Upraviť otvorte dialógové okno Upraviť e-mailovú adresu, upravte príslušné údaje a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť položku, kliknite na možnosť Odstrániť.

   Ak odstránite importovanú položku, funkcia Norton AntiSpam ju automaticky pridá do zoznamu Výnimky z adresára.

 6. V okne Zoznam blokovaných odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Identifikácia oprávnených odosielateľov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1084053_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011