Iné produkty

Identifikácia oprávnených odosielateľov

Ak si ste istí, že sú e-mailová adresa alebo doména bezpečné a nechcete, aby ich funkcia Norton AntiSpam blokovala, môžete ich pridať do Zoznamu povolených

Keď je počítač nečinný, funkcia Norton AntiSpam automaticky importuje raz denne položky adresára a Zoznamu bezpečných odosielateľov.

Po pridaní nového podporovaného e-mailového programu môžete kedykoľvek manuálne importovať obsah jeho adresára do Zoznamu povolených odosielateľov. Do Zoznamu povolených odosielateľov môžete pridávať mená a domény aj jednotlivo.

Pred importovaním adresára môžete špecifikovať Výnimky z adresára. Norton AntiSpam nebude importovať e-mailové adresy, ktoré ste pridali do zoznamu Výnimky z adresára..

Importovanie adresára

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam povolených odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Importovať.

 5. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridávanie položiek do zoznamu povolených odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam povolených odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie e-mailovej adresy vyberte v rozbaľovacom zozname Typ adresy typ adresy.

  Môžete vybrať jednu z nasledovných možností.

  • E-mail

  • Doména

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať e-mailovú adresu, napíšte e-mailovú adresu, ktorú chcete povoliť, a môžete uviesť aj meno odosielateľa.

  • Ak chcete pridať názov domény, vpíšte adresu domény (napríklad symantec.com) a môžete uviesť aj meno domény.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 9. Kliknite na tlačidlo OK

Úprava alebo odstránenie položiek zo Zoznamu povolených odosielateľov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Zoznam povolených odosielateľov na možnosť Konfigurovať.

 4. V okne Zoznam povolených odosielateľov vyberte položku, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete upraviť položku, kliknutím na možnosť Upraviť otvorte dialógové okno Upraviť e-mailovú adresu, upravte príslušné údaje a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť položku, kliknite na možnosť Odstrániť.

   Ak odstránite importovanú položku, funkcia Norton AntiSpam ju automaticky pridá do zoznamu Výnimky z adresára.

 6. V okne Zoznam povolených odosielateľov kliknite na možnosť Použiť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1084016_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011