Iné produkty

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

S nárastom používania elektronickej pošty stále viac používateľov dostáva čoraz väčšie množstvá nevyžiadaných komerčných e-mailových správ, známych tiež ako spam. Nevyžiadaná pošta nielenže sťažuje identifikáciu užitočných e-mailových správ, ale navyše niektoré nevyžiadané správy obsahujú pohoršujúci text alebo obrázky.

Norton AntiSpam obsahuje niekoľko účinných funkcií, ktoré používateľa chránia pred nevyžiadaným online obsahom.

Nastavenia funkcie Norton AntiSpam umožňujú konfigurovať:

  • e-mailový klientsky program, do ktorého má byť funkcia Norton AntiSpam integovaná,

  • zoznam povolených odosielateľov e-mailov,

  • zoznam blokovaných odosielateľov e-mailov,

  • e-mailové adresy a domény, ktoré funkcia Norton AntiSpam nemá importovať do zoznamu povolených odosielateľov e-mailov

  • Možnosť na odoslanie spätnej väzby spoločnosti Symantec o nesprávne klasifikovanom e-maili

  • Možnosť na filtrovanie e-mailových správ pomocou webovej otázky s cieľom udržať vysokú účinnosť zisťovania nevyžiadanej pošty

Nastavenia Norton AntiSpam môžete konfigurovať na týchto kartách:

Filter

Možnosti na karte Filter vám umožnia konfigurovať zoznam povolených a blokovaných odosielateľov e-mailov. Môžete tiež konfigurovať možnosť filtrovania e-mailových správ cez filter Webová otázka. Môžete definovať, či sa má do strediska Symantec odoslať spätná väzba o nesprávne klasifikovanej e-mailovej správe. Okrem toho môžete konfigurovať zoznam Výnimky z adresára

Integrácia do klienta

Nastavenia na karte Integrácia do klienta umožňujú integrovať funkciu Norton AntiSpam do e-mailových klientskych programov, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy. Môžete tiež špecifikovať, či sa pri každom spustení e-mailového programu majú alebo nemajú zobraziť stručné informácie o funkcii Norton AntiSpam. Okrem toho môžete určiť, s ktorým adresárom sa má funkcia Norton AntiSpam integrovať.

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

Nastavenie možnosti Vylúčené položky z adresára

Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

Identifikácia oprávnených odosielateľov

O paneli nástrojov v e-mailovom programe

Nastavenie možnosti Spätná väzba

O webovej otázke

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1083996_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011