Iné produkty

O funkcii Norton AntiSpam

Funkcia Norton AntiSpam umožňuje rozlišovať e-mailové správy prijímané pomocou e-mailových programov na nevyžiadané e-maily a legitímne e-maily. Táto funkcia ukladá legitímne e-maily do priečinka Doručená pošta a nevyžiadané e-maily do priečinka Nevyžiadaná pošta alebo do priečinka Norton AntiSpam.

Funkcia Norton AntiSpam rozlišuje nevyžiadané e-mailové správy od legitímnych e-mailových správ pomocou technológie na filtrovanie nevyžiadanej pošty od spoločnosti Symantec. Funkcia Norton AntiSpam využíva filtračný mechanizmus v reálnom čase a filtruje e-mailové správy pomocou rôznych miestnych filtrov na rôznych úrovniach. Miestne filtre klasifikujú e-mailové správy ako nevyžiadanú poštu alebo legitímnu poštu. Ak miestne filtre klasifikujú e-mailovú správu ako legitímnu, Norton AntiSpam získa informácie o tejto e-mailovej správe, ako napríklad podpis a informácie o URL adrese. Tieto informácie potom Norton AntiSpam pošle na ďalšiu analýzu na internetový server spoločnosti Symantec.

Keď funkcia Norton AntiSpam klasifikuje e-mailovú správu ako nevyžiadanú poštu, zmení predmet danej e-mailovej správy a pošle ju späť do vášho e-mailového klientského programu. E-mailový klientsky program identifikuje zmenu v predmete e-mailovej správy a presunie ju do zložky nevyžiadanej pošty alebo zložky Norton AntiSpam.

Miestne filtre funkcie Norton AntiSpam používajú pri rozlišovaní legitímnych a nevyžiadaných e-mailových správ techniku povolených položiek, techniku zakázaných položiek a patentovanú filtrovaciu technológiu. Aby tieto filtre mohli byť účinné, funkcia Norton AntiSpam musí mať pravidelne aktualizované definície prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate. Tieto aktualizácie obsahujú informácie o typických znakoch nevyžiadaných a legitímnych e-mailových správ. Aktualizácie tiež obsahujú prípadné nové pravidlá na filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ vytvorené spoločnosťou Symantec.

Funkcia Norton AntiSpam používa na urýchlenie preverovania e-mailov preddefinované pravidlá pre e-maily a používateľom definovaný zoznam povolených odosielateľov a zoznam blokovaných odosielateľov. Akceptuje e-mailové správy z adries v zozname povolených odosielateľov a blokuje e-mailové správy z adries v zozname blokovaných odosielateľov.

Funkcia Norton AntiSpam tiež automaticky importuje zoznamy adries z podporovaných e-mailových programov počas počiatočnej integrácie. Pomáha vám udržiavať zoznam adries povolených a blokovaných odosielateľov zosynchronizovaný s vaším aktuálnym adresárom. Keď funkcia Norton AntiSpam importuje adresy z vášho adresára aplikácie Outlook alebo Windows , importuje aj adresy, ktoré sú k dispozícii v zoznamoch Bezpečný odosielateľ a Blokovaný odosielateľ.

Vypnutím funkcie Norton AntiSpam sa zvýši pravdepodobnosť prijímania nevyžiadaných e-mailových správ. Vždy sa uistite, či je funkcia Norton AntiSpam zapnutá. Táto funkcia chráni váš e-mailový klientsky program pred nevyžiadaným online obsahom.

Všetky štatistiky ochrany pred nevyžiadanou poštou môžete zobraziť v kategórii Ochrana pred nevyžiadanou poštou okna História zabezpečenia.

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1083880_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.04.2011