O funkcii Norton AntiSpam

Funkcia Norton AntiSpam umožňuje rozlišovať e-mailové správy prijímané pomocou e-mailových programov na nevyžiadané e-maily a legitímne e-maily. Táto funkcia ukladá legitímne e-maily do priečinka Doručená pošta a nevyžiadané e-maily do priečinka Nevyžiadaná pošta alebo do priečinka Norton AntiSpam.

Funkcia Norton AntiSpam rozlišuje nevyžiadané e-mailové správy od legitímnych e-mailových správ pomocou technológie na filtrovanie nevyžiadanej pošty od spoločnosti Symantec. Funkcia Norton AntiSpam využíva filtračný mechanizmus v reálnom čase a filtruje e-mailové správy pomocou rôznych miestnych filtrov na rôznych úrovniach. Miestne filtre klasifikujú e-mailové správy ako nevyžiadanú poštu alebo legitímnu poštu. Ak miestne filtre klasifikujú e-mailovú správu ako legitímnu, Norton AntiSpam získa informácie o tejto e-mailovej správe, ako napríklad podpis a informácie o URL adrese. Tieto informácie potom Norton AntiSpam pošle na ďalšiu analýzu na internetový server spoločnosti Symantec.

Keď funkcia Norton AntiSpam klasifikuje e-mailovú správu ako nevyžiadanú poštu, zmení predmet danej e-mailovej správy a pošle ju späť do vášho e-mailového klientského programu. E-mailový klientsky program identifikuje zmenu v predmete e-mailovej správy a presunie ju do zložky nevyžiadanej pošty alebo zložky Norton AntiSpam.

Miestne filtre funkcie Norton AntiSpam používajú pri rozlišovaní legitímnych a nevyžiadaných e-mailových správ techniku povolených položiek, techniku zakázaných položiek a patentovanú filtrovaciu technológiu. Aby tieto filtre mohli byť účinné, funkcia Norton AntiSpam musí mať pravidelne aktualizované definície prostredníctvom aktualizácie LiveUpdate. Tieto aktualizácie obsahujú informácie o typických znakoch nevyžiadaných a legitímnych e-mailových správ. Aktualizácie tiež obsahujú prípadné nové pravidlá na filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ vytvorené spoločnosťou Symantec.

Funkcia Norton AntiSpam používa na urýchlenie preverovania e-mailov preddefinované pravidlá pre e-maily a používateľom definovaný zoznam povolených odosielateľov a zoznam blokovaných odosielateľov. Akceptuje e-mailové správy z adries v zozname povolených odosielateľov a blokuje e-mailové správy z adries v zozname blokovaných odosielateľov.

Funkcia Norton AntiSpam tiež automaticky importuje zoznamy adries z podporovaných e-mailových programov počas počiatočnej integrácie. Pomáha vám udržiavať zoznam adries povolených a blokovaných odosielateľov zosynchronizovaný s vaším aktuálnym adresárom. Keď funkcia Norton AntiSpam importuje adresy z vášho adresára aplikácie Outlook alebo Windows , importuje aj adresy, ktoré sú k dispozícii v zoznamoch Bezpečný odosielateľ a Blokovaný odosielateľ.

Vypnutím funkcie Norton AntiSpam sa zvýši pravdepodobnosť prijímania nevyžiadaných e-mailových správ. Vždy sa uistite, či je funkcia Norton AntiSpam zapnutá. Táto funkcia chráni váš e-mailový klientsky program pred nevyžiadaným online obsahom.

Všetky štatistiky ochrany pred nevyžiadanou poštou môžete zobraziť v kategórii Ochrana pred nevyžiadanou poštou okna História zabezpečenia.

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v1083880_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 11.04.2011