Iné produkty

Informácie o funkciách filtrovania nevyžiadanej pošty

S nárastom používania elektronickej pošty stále viac používateľov dostáva čoraz väčšie množstvá nevyžiadaných komerčných e-mailových správ, známych tiež ako spam. Nevyžiadaná pošta nielenže sťažuje identifikáciu užitočných e-mailových správ, ale navyše niektoré nevyžiadané správy obsahujú pohoršujúci text alebo obrázky.

Norton 360 Online ponúka niekoľko účinných funkcií, ktoré používateľa chránia pred nevyžiadaným online obsahom.

Integrácia do e-mailových programov

Pridá niekoľko ďalších možností na panel nástrojov v podporovaných e-mailových programoch.

O paneli nástrojov v e-mailovom programe

Zoznamy Povolené a Blokované

  • Urýchlenie preverovania e-mailov pomocou používateľom definovaného zoznamu adries.

  • E-mailové správy od odosielateľov uvedených v zozname povolených odosielateľov sú prijímané.

  • E-mailové správy od odosielateľov uvedených v zozname blokovaných odosielateľov sú považované za nevyžiadanú poštu.

  • Povoliť a blokovať e-mailové správy možno z celých domén ako aj z konkrétnych e-mailových adries.

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Automatický import adries

Umožňuje automaticky importovať zoznamy adries z podporovaných e-mailových programov a tým synchronizovať zoznam povolených a zablokovaný odosielateľov e-mailov.

Identifikácia oprávnených odosielateľov

Webový dotaz

Umožňuje kontaktovať internetové servery Symantec a filtrovať nevyžiadané e-maily, ktoré sa lokálnym filtrom nepodarilo klasifikovať ako nevyžiadané.

O webovej otázke

Automatická aktualizácia definícií nevyžiadanej pošty

Automaticky aktualizuje kópie súborov od spoločnosti Symantec s definíciami nevyžiadanej pošty.

O funkcii Norton AntiSpam

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1083847_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.04.2011