Iné produkty

O aktualizáciách programu a definícií

Aktualizácia LiveUpdate preberá pomocou pripojenia na Internet aktualizácie programu a aktualizácie definícií pre váš počítač.

Aktualizácie programu predstavujú menšie zlepšenia vášho nainštalovaného produktu. Tieto sa líšia od upgradeov produktu, čo sú novšie verzie celého produktu. Aktualizácie programu sa zvyčajne vytvárajú na rozšírenie operačného systému alebo kompatibility hardvéru, riešenie problémov s výkonom alebo na odstránenie chýb programu. Aktualizácie programu sa uvoľňujú na základe potreby.

Niektoré aktualizácie programu si môžu po ich nainštalovaní vyžadovať reštart vášho počítača.

Aktualizácia LiveUpdate automatizuje proces sťahovania a inštalovania aktualizácii programu. Vyhľadá a získa súbory z internetovej stránky, nainštaluje ich a potom po spracovaní aktualizácií odstráni staršie súbory a prevzaté definície z dočasnej zložky.

Aktualizácie definícií sú súbory, ktoré udržiavajú vaše produkty Symantec v aktuálnom stave s najnovšou technológiou ochrany proti hrozbám. Aktualizácie definícií, ktoré prijímate, sa líšia podľa toho, aký produkt používate.

Pre jednotlivé produkty Symantec sú k dispozícii tieto typy aktualizácií definícií:

Norton AntiVirus, Norton AntiVirus Online

Používatelia týchto produktov získavajú najnovšie definície vírusov od spoločnosti Symantec, ktorá chráni váš počítač pred všetkými typmi hrozieb pre zabezpečenie.

Norton Internet Security, Norton Internet Security Online

Používatelia týchto produktov prijímajú, okrem aktualizácií definícií vírusov a rizík zabezpečenia, aj aktualizácie definícií pre ochranu zabezpečenia. Používatelia prijímajú aktualizácie definícií ochrany proti phishingu pre produkty, ktoré obsahujú ochranu proti phishingu.

Aktualizácie definícií zabezpečenia poskytujú najnovšie vopred definované pravidlá brány firewall, aktualizované zoznamy aplikácií, ktoré sa pripájajú na internet, podpisy používané funkciou Prevencia pred narušením a súbory definícií nevyžiadanej pošty Symantec. Tieto zoznamy sa používajú na identifikovanie oprávnených pokusov o vstup do vášho počítača.

Norton 360, Norton 360 Online

Používatelia týchto produktov získavajú najnovšie definície vírusov od spoločnosti Symantec, ktorá chráni váš počítač pred všetkými typmi hrozieb pre zabezpečenie.

Používatelia týchto produktov ďalej prijímajú súbory definícií nevyžiadanej pošty Symantec a aktualizácie definícií ochrany proti phishingu.

Norton Security Suite, Norton Business Suite

Používatelia týchto produktov získavajú najnovšie definície vírusov od spoločnosti Symantec, ktorá chráni váš počítač pred všetkými typmi hrozieb pre zabezpečenie.

Používatelia týchto produktov ďalej prijímajú súbory definícií nevyžiadanej pošty Symantec a aktualizácie definícií ochrany proti phishingu.

Ako udržiavať ochranu počítača aktuálnu

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1061673_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 05.04.2011