Vypnutie Vzdialeného sledovania

Keď vypnete vzdialené sledovanie, zastavíte tým vzdialené sledovanie počítačov, ktoré sú pripojené do vašej siete.

Vzdialené sledovanie môžete vypnúť pre nasledovné počítače:

 • všetky počítače, ktoré sledujete na diaľku

 • samostatný počítač, ktorý sledujete na diaľku

Vzdialené sledovanie môžete vypnúť len vtedy, keď ukončíte inštaláciu vzdialeného sledovania.

Vypnutie vzdialeného sledovania pre všetky počítače

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V riadku Mapa zabezpečenia siete kliknite na položku Konfigurovať.

 4. V ľavej časti okna Mapa zabezpečenia siete kliknite v položke Vzdialené sledovanie na tlačidlo Vypnúť.

 5. V dialógovom okne potvrdenia kliknite na tlačidlo Áno.

Vypnutie vzdialeného sledovania pre samostatný počítač

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na tlačidlo Moja Sieť.

 3. V riadku Mapa zabezpečenia siete kliknite na položku Konfigurovať.

 4. V okne Mapa zabezpečenia siete kliknite v políčku mapa siete na počítač, pre ktorý chcete vypnúť vzdialené sledovanie.

 5. V oblasti podrobností tohto zariadenia kliknite vedľa možnosti Vzdialené sledovanie na tlačidlo Vypnúť.

 6. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na položku Áno.

Nastavenie vzdialeného sledovania

Odstrániť zariadenia z mapy zabezpečenia siete

Zobrazenie podrobných údajov o zariadení

O Mape zabezpečenia siete

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v10335262_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.03.2011