Iné produkty

Exportovanie a importovanie údajov funkcie Identity Safe

Údaje funkcie Identity Safe môžete exportovať za účelom zabezpečenia, obnovenia údajov alebo v prípade, ak prenášate údaje funkcie Identity Safe do nového počítača. Záložné súbory sú uložené ako súbory DAT.

Zálohované súbory môžete chrániť heslom. Na zaistenie väčšej bezpečnosti vašich údajov Identity Safe spoločnosť Symantec odporúča používanie hesla. Heslo k zálohe nemusí byť rovnaké, ako heslo k funkcii Identity Safe. Heslo musíte zadať vždy, keď obnovujete údaje Identity Save, ktoré ste zálohovali.

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu.

Pri importovaní údajov Identity Safe máte nasledovné možnosti:

  • Zlúčiť importované údaje s údajmi v trezore, do ktorého ste práve prihlásení.

  • Nahradiť existujúce údaje Identity Safe, uložené v trezore, do ktorého ste práve prihlásení, importovanými údajmi.

Údaje môžete taktiež odstrániť, hneď čo sa import dokončí.

Export údajov funkcie Identity Safe

Import údajov funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v10327252_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.08.2011