Exportovanie a importovanie údajov funkcie Identity Safe

Údaje funkcie Identity Safe môžete exportovať za účelom zabezpečenia, obnovenia údajov alebo v prípade, ak prenášate údaje funkcie Identity Safe do nového počítača. Záložné súbory sú uložené ako súbory DAT.

Zálohované súbory môžete chrániť heslom. Na zaistenie väčšej bezpečnosti vašich údajov Identity Safe spoločnosť Symantec odporúča používanie hesla. Heslo k zálohe nemusí byť rovnaké, ako heslo k funkcii Identity Safe. Heslo musíte zadať vždy, keď obnovujete údaje Identity Save, ktoré ste zálohovali.

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu.

Pri importovaní údajov Identity Safe máte nasledovné možnosti:

  • Zlúčiť importované údaje s údajmi v trezore, do ktorého ste práve prihlásení.

  • Nahradiť existujúce údaje Identity Safe, uložené v trezore, do ktorého ste práve prihlásení, importovanými údajmi.

Údaje môžete taktiež odstrániť, hneď čo sa import dokončí.

Export údajov funkcie Identity Safe

Import údajov funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v10327252_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.08.2011