Úprava poznámok

Možnosť Upraviť poznámky vo funkcii Identity Safe môžete použiť na uloženie osobných údajov, ktoré môžete v prípade potreby načítať. Tieto údaje môžete používať na vyplnenie registračných tlačív internetovej stránky. Uložené poznámky môžete tiež prezerať, upravovať a vymazávať.

Vytváranie poznámok

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava poznámok na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava poznámok, pod položkou Podrobnosti, do poľa Názov, zadajte názov poznámky, ktorú chcete uložiť.

  Ak už poznámka existuje, kliknite na možnosť Vytvoriť nové poznámky a pod položkou Podrobnosti, do poľa Názov, zadajte názov poznámky, ktorú chcete uložiť.

 4. Do políčka Informácie vpíšte prípadné ďalšie informácie.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. V okne Úprava poznámok kliknite na tlačidlo OK.

Editovanie poznámok

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava poznámok na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava poznámok, pod položkou Názov, vyberte názov poznámky, ktorú chcete upraviť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť poznámky a pod položkou Podrobnosti upravte informácie.

  Môžete meniť kategóriu, upraviť názov a editovať ďalšie informácie, ktoré ste už zadali.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. V okne Úprava poznámok kliknite na tlačidlo OK.

Vymazanie poznámok

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Identita a potom kliknite na možnosť Spravovať ochranu identity.

 2. Pod položkou Identity Safe kliknite v riadku Úprava poznámok na tlačidlo Konfigurovať.

 3. V okne Úprava poznámok, pod položkou Názov, vyberte názov poznámky, ktorú chcete odstrániť.

 4. Kliknite na možnosť Odstrániť poznámky

 5. V dialógovom okne Výstraha kliknite na možnosť Áno.

 6. V okne Úprava poznámok kliknite na tlačidlo OK.

Informácie o funkcii Úprava poznámok

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v10308775_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.08.2011