Nastavenie Vzdialeného sledovania

V dialógovom okne Inštalácia vzdialeného sledovania môžete konfigurovať vzdialené sledovanie počítačov, ktoré sú pripojené do vašej siete.

Uistite sa, že počítače, ktoré chcete sledovať na diaľku majú verziu Norton produktu, ktorá podporuje Vzdialené sledovanie.

Norton 360 Online si na nastavenie vzdialeného sledovania vyžaduje overovací kľúč. V každom počítači, ktorý chcete sledovať na diaľku, musíte zdieľať identický overovací kľúč. Overovací kľúč musí mať dĺžku od 6 do 20 znakov. Overovací kľúč rozlišuje veľké a malé písmená.

Norton 360 Online vyhľadáva počítače, ktoré sú napojené do vašej siete.

Pri konfigurovaní vyhľadávania počítačov zapojených do vašej siete pomocou produktu Norton 360 Online môžete použiť tieto možnosti:

Vyhľadávanie počítačov je stále zapnuté

Umožňuje vždy vyhľadať počítače, ktoré sú napojené do vašej siete

Napríklad, ak ste do vašej siete napojili nový počítač a zadali ste identický overovací kľúč, Norton 360 Online automaticky vyhľadáva počítač pre vzdialené sledovanie.

Vyhľadávanie počítačov je zapnuté len vtedy, keď je zobrazené okno Mapa zabezpečenia siete.

Umožňuje vyhľadať počítače napojené do vašej siete len vtedy, keď je otvorené okno Mapa zabezpečenia siete.

Napríklad, na vyhľadanie nového počítača pre vzdialené sledovanie môžete zadať overovací kľúč, keď je otvorené okno Mapa zabezpečenia siete.

O Mape zabezpečenia siete

Nastavenie vzdialeného sledovania

Vypnutie Vzdialeného sledovania

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v10306892_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 10.02.2011