Iné produkty

Zmena poradia pravidiel brány firewall

Každý zoznam pravidiel brány firewall sa spracúva zhora nadol. Zmenou poradia môžete nastaviť spôsob spracúvania pravidiel brány firewall.

Ak nie ste pokročilý používateľ, nemeňte poradie implicitných pravidiel prevádzky. Zmena poradia implicitných pravidiel prevádzky by mohla ovplyvniť funkčnosť brány firewall a znížiť bezpečnosť vášho počítača.

Postup zmeny poradia pravidiel prevádzky

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. Na záložke Pravidlá prevádzky vyberte pravidlo, ktoré chcete presunúť.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Aby ste presunuli toto pravidlo pred pravidlo, ktoré je nad ním, kliknite na tlačidlo Presunúť hore.

  • Aby ste presunuli toto pravidlo za pravidlo, ktoré je pod ním, kliknite na tlačidlo Presunúť dolu.

 5. Po dokončení presúvania pravidiel kliknite na tlačidlo Použiť.

Postup pri zmene poradia pravidiel programu

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. Na záložke Pravidlá programu vyberte program, ktorý obsahuje pravidlo, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť.

 5. V okne Pravidlá vyberte pravidlo, ktoré chcete presunúť.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Aby ste presunuli toto pravidlo pred pravidlo, ktoré je nad ním, kliknite na tlačidlo Presunúť hore.

  • Aby ste presunuli toto pravidlo za pravidlo, ktoré je pod ním, kliknite na tlačidlo Presunúť dolu.

 7. Po dokončení presúvania pravidiel kliknite na tlačidlo OK.

 8. V okne Nastavenia brány firewall kliknite na možnosť Použiť.

Poradie v akom sa spracúvajú pravidlá brány firewall

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Odstránenie pravidla brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028236_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011