Iné produkty

Používanie Sprievodcu pridávaním pravidiel

Pridať Pravidlo Sprievodca vás prevedie krokmi, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie pravidiel brány firewallu.

Pokiaľ chcete použiť Sprievodcu na pridanie pravidiel,

 1. Otvorte Sprievodcu pridávaním pravidiel vytvorením Pravidla prevádzky, alebo Pravidla programu

 2. V prvom paneli Sprievodcu na pridanie pravidla vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť tomuto pravidlu. Vaše možnosti sú:

  Povoliť

  Povolí zdieľanie dát tohto typu.

  Napríklad prehodnoťte Pravidlo prevádzky v rámci nasledujúcich kritérií: všetky prichádzajúce spojenia z internetovej adresy 192.168.1.1 cez port 8080. Ak zvolíte možnosť Povoliť, Inteligentná brána firewall povolí všetky pripojenia spĺňajúce kritériá tohto Pravidla komunikácie.

  Blokovať

  Zamedzí zdieľanie dát tohto typu.

  Napríklad prehodnoťte Pravidlo prevádzky v rámci nasledujúcich kritérií: všetky prichádzajúce spojenia z internetovej adresy 192.168.1.1 cez port 8080. Ak zvolíte možnosť Blokovať, Inteligentná brána firewall zablokuje všetky pripojenia spĺňajúce kritériá tohto Pravidla komunikácie.

  Monitorovať

  Aktualizuje kategóriu Aktivity brány Firewall v denníku udalostí zakaždým, keď dôjde ku komunikácii tohto typu. Táto voľba vám umožní monitorovať, ako často je toto pravidlo brány firewall používané. Aplikácia Norton 360 Online vás upozorní vždy, keď počítačom prechádza prevádzka zodpovedajúca kritériám pravidla monitorovania. Odkazy v týchto oznámeniach môžete použiť na zobrazenie denníkov. Denník udalostí si môžete pozrieť v kategórii Aktivity brány Firewall v okne História zabezpečenia.

  Aplikácia Norton 360 Online vytvára samostatné pravidlá akcie na povolenie alebo zablokovanie programov, ktoré majú priradené iba pravidlo Monitorovať. Pravidlo Monitorovať musí mať vyššiu prioritu ako pravidlo akcie pre úspešný záznam denníka udalosti v sieti, ktorá sa týka programu.

  Pravidlo pre monitorovanie iba zaznamenáva v okne História zabezpečenia udalosti týkajúce sa sieťovej prevádzky. Potrebujete vytvoriť ďalšie pravidlo typu Povoliť alebo Zablokovať, aby ste mohli ovládať sieťovú komunikáciu.

  Po zapnutí možnosti Vytvoriť záznam v denníku Histórie zabezpečenia v okne Sprievodca pridaním pravidla alebo Sprievodca pozmenením pravidla môžete sledovať a povoliť alebo zablokovať prevádzku.

 3. Kliknite na Next (Ďalej).

 4. Vyberte typ spojenia pre pravidlo. Vaše možnosti sú:

  Pripojenie k iným počítačom

  Pravidlo sa vzťahuje na spojenia odchádzajúce z vášho počítača do iného počítača.

  Pripojenie z iných počítačov

  Toto pravidlo sa vzťahuje na spojenia prichádzajúce z iného počítača do vášho počítača.

  Pripojenia do a z iných počítačov

  Toto pravidlo sa týka ako prichádzajúcich, tak aj odchádzajúcich spojení.

 5. Kliknite na Next (Ďalej), a následne vyberte počítače, na ktoré sa toto pravidlo vzťahuje. Vaše možnosti sú:

  Akýkoľvek počítač

  Pravidlo bude platiť pre všetky počítače.

  Akýkoľvek počítač v lokálnej podsieti

  Toto pravidlo sa vťahuje iba na počítače v lokálnej podsieti.

  Sieť v organizácii je rozdelená na podsiete, aby sa uľahčila efektívna internetová komunikácia. Podsieť predstavuje všetky počítače v rovnakej lokálnej sieti.

  Iba doleuvedené počítače a stránky

  Toto pravidlo sa vťahuje iba na počítače, stránky, alebo domény, ktoré presne určíte.

  Môžete uviesť mená a adresy počítačov, na ktoré sa toto pravidlo vzťahuje. Podrobnosti o zvolených počítačoch sa objavia na zozname. Počítače možno zo zoznamu aj odoberať.

  Keď vyberiete túto možnosť, sprístupní sa voľba Pridať. Keď kliknete na možnosť Pridať, aplikácia Norton 360 Online zobrazí dialógové okno Sieťová komunikácia, v ktorom môžete špecifikovať jednotlivé počítače, rozsah počítačov alebo všetky počítače v podsieti alebo sieti.

  Môžete použiť možnosť Pridať alebo Odstrániť na pridanie alebo odstránenie počítača.

 6. Kliknite na Next (Ďalej), a následne si vyberte protokoly pre pravidlo. Vaše možnosti sú:

  TCP

  Toto pravidlo sa vzťahuje k TCP (Transmission Control Protocol) dát.

  UDP

  Toto pravidlo sa vzťahuje k UDP (User Datagram Protocol) dát.

  TCP a UDP

  Toto pravidlo sa týka ako TCP, tak aj UDP dát.

  ICMP

  Toto pravidlo sa vzťahuje k ICMP (Internet Control Message Protocol) dát.

  Táto možnosť je k dispozícii iba ak pridáte pravidlo prevádzky, zmeníte pravidlo prevádzky alebo zmeníte pravidlo programu, ktoré riadi prevádzku ICMP.

  ICMPv6

  Pravidlo bude platiť pre komunikáciu s protokolom ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol version 6).

  Táto možnosť je k dispozícii iba ak pridáte pravidlo prevádzky, zmeníte pravidlo prevádzky alebo zmeníte pravidlo programu, ktoré riadi prevádzku ICMPv6.

  Všetky

  Pravidlo sa vzťahuje na všetky podporované protokoly.

  Pokiaľ si vyberiete túto voľbu, nemôžete určiť typy dát, alebo portov, na ktoré sa vzťahuje toto pravidlo.

 7. Vyberte porty pre pravidlo. Vaše možnosti sú:

  Všetky typy prenosov dát (všetky porty, lokálne a vzdialené)

  Toto pravidlo sa vťahuje na prenos dát s využitím akéhokoľvek portu.

  Iba prenosy dát, ktoré súhlasia so všetkými doleuvedenými typmi a portami

  Pravidlo sa vzťahuje na porty, ktoré presne stanovíte. Môžete zvoliť porty prostredníctvom výberu z portov na zozname, alebo pridaním špecifických portov alebo rozhraní portov.

  Pokiaľ si vyberiete ICMP protokol, alebo ICMPv6 protokol môžete zadať príkazy. Aby ste tak učinili, vyberte príkaz zo zoznamu známych príkazov, alebo pridajte špecifické príkazy alebo rozhrania príkazov.

  Keď vyberiete túto možnosť, sprístupní sa voľba Pridať. Môžete použiť voľbu Pridať alebo Odstrániť na určenie alebo odstránenie portu, alebo príkazu.

 8. Kliknite na možnosť Ďalej.

 9. Zaškrtnite možnosť Vytvoriť záznam v denníku História zabezpečenia, ak chcete aby produkt Norton 360 Online vytvoril záznam v denníku udalostí brány firewall.

  Norton 360 Online vytvorí položku, keď prenos dát na sieti zodpovedá tomuto pravidlu. Denník udalostí si môžete prezrieť v okne História zabezpečenia v sekcii Aktivity brány firewall. Ak ste vybrali možnosť Monitorovať v okne Akcia, potom voľba Vytvoriť záznam v denníku História zabezpečenia sa zaznačí automaticky. Nemôžete odznačiť políčko, aby ste vypli túto možnosť, keďže je to predvolené nastavenie.

 10. Začiarknite možnosť Použiť toto pravidlo, ak chcete toto pravidlo použiť na prevádzku IPv6 NAT Traversal.

 11. Kliknite na Ďalej a následne v kolónke textu napíšte názov pre toto pravidlo.

 12. Kliknite na Next (Ďalej), a potom si prezrite nastavenia pre nové pravidlo.

 13. Kliknite na Finish (Ukončiť).

 14. Keď ste ukončili pridávanie pravidiel, kliknite na OK.

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

O pravidlách brány firewall

O Pravidlách komunikácie

O Pravidlách programov

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028179_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.10.2011