Iné produkty

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Nastavenia brány firewall vytvoria väčšinu potrebných pravidiel brány firewall automaticky. V prípade potreby môžete pridať vlastné pravidlá.

Vlastné pravidlá by mali vytvárať len skúsení používatelia.

Pridávať možno tieto typy pravidiel brány firewall:

 • Pravidlá komunikácie

 • Pravidlá pre programy

Pridanie pravidla komunikácie

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. Na karte Pravidlá komunikácie kliknite na možnosť Pridať.

 4. Riaďte sa pokynmi Sprievodcu pridávaním pravidiel.

Pridanie pravidla pre program

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. V stĺpci Program na karte Pravidlá pre programy vyberte program, ku ktorému chcete pridať pravidlo.

 4. Kliknite na možnosť Zmeniť.

  Môžete použiť aj rozbaľovací zoznam Prístup vedľa programu na úpravu úrovne prístupu programu. Podľa toho Inteligentná brána firewall upraví alebo vytvorí príslušné pravidlo pre program.

 5. V okne Pravidlá kliknite na možnosť Pridať.

 6. Riaďte sa pokynmi Sprievodcu pridávaním pravidiel.

 7. V okne Pravidlá kliknite na tlačidlo OK.

Zmena poradia pravidiel brány firewall

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Odstránenie pravidla brány firewall

Pridanie programu do nastavení brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028140_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011