Prispôsobenie nastavenia programov

Po určitom čase používania programu Norton 360 Online možno zistíte, že pre niektoré programy je potrebné zmeniť nastavenie prístupu.

Prispôsobenie nastavenia programov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. V stĺpci Program na karte Pravidlá pre programy vyberte program, ktorému chcete zmeniť nastavenie.

 4. Z rozbaľovacieho zoznamu pri danom programe vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete programu prideliť. Vaše možnosti sú:

  Povoliť

  Povoliť všetky pokusy o pripojenie zo strany tohto programu.

  Blokovať

  Zamietnuť všetky pokusy o pripojenie zo strany tohto programu.

  Vlastné

  Používateľ môže pre tento program vytvoriť pravidlá prístupu na internet.

  Možnosť Auto je predvolená možnosť, ktorá je automaticky prideľovaná programu, keď je zapnuté Automatické riadenie programov.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.

O Pravidlách programov

Pridanie programu do nastavení brány firewall

Odstránenie programu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028123_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.08.2011