Iné produkty

Pridanie programu do nastavení brány firewall

Do nastavení brány firewall môžete pridávať programy, ktorým chcete určiť možnosti prístupu na internet. Manuálne nakonfigurované nastavenia brány firewall pre programy vždy prevážia nad nastaveniami, ktoré vytvorí Automatické riadenie programov. Spoločnosť Symantec však odporúča ponechať nastavenia, ktoré vytvorí funkcia Automatické riadenie programov pri spúšťaní programov.

Nastavenia brány firewall pre programy sa nepresúvajú z predchádzajúcich verzií Norton 360 Online. Ak chcete používať nastavenia pre programy, ktoré ste manuálne pridali v predchádzajúcej verzii, pridajte ich manuálne aj v aktuálnej verzii.

Pridanie programu do nastavení brány firewall

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Brána firewall.

 3. Na karte Pravidlá pre programy kliknite na možnosť Pridať.

 4. V dialógovom okne Vybrať program vyhľadajte spustiteľný súbor programu, ktorý chcete pridať.

 5. Kliknite na možnosť Otvoriť.

 6. V okne Požiadavka zabezpečenia - Riadenie programov, v rozbaľovacom zozname Čo chcete urobiť?, vyberte úroveň prístupu, ktorú chcete priradiť tomuto programu. Vaše možnosti sú:

  Povoliť

  Povoliť všetky pokusy o pripojenie zo strany tohto programu.

  Blokovať

  Zamietnuť všetky pokusy o pripojenie zo strany tohto programu.

  Manuálne konfigurovať prístup na internet (odporúčaná možnosť)

  Používateľ môže pre tento program vytvoriť pravidlá prístupu na internet.

  Pre pravidlo možno nastaviť tieto kritériá:

  • Akcia

  • Pripojenia

  • Počítače

  • Komunikácie

  • Rozšírené

  • Popis

  Ak vyberiete túto možnosť, musíte postupovať podľa pokynov v sprievodcovi a nakonfigurovať pravidlo.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

O Pravidlách programov

Prispôsobenie nastavenia programov

Odstránenie programu

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028102_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.10.2011