Iné produkty

O Pravidlách programov

Pravidlá pre programy určujú možnosti prístupu k sieti pre programy v počítači. Pomocou nastavení brány firewall možno vytvárať a meniť pravidlá programov.

Na karte Pravidlá pre programy je možné vykonávať tieto činnosti:

  • Pridať program.

  • Premenovať program.

  • Zmeniť pravidlá pre program.

  • Pridať pravidlo pre program.

  • Zmeniť prístupové nastavenia pravidla pre program.

  • Zmeniť prioritu pravidiel pre program zmenou poradia pravidiel v zozname.

  • Odstrániť pravidlo pre program.

  • Odstrániť program.

Pravidlá pre programy možno vytvárať týmito spôsobmi:

Automaticky prispôsobiť nastavenia prístupu na internet

Umožňuje bráne firewall automaticky nakonfigurovať prístup pre programy pri ich prvom spustení používateľom. Táto metóda predstavuje ten najjednoduchší spôsob vytvárania pravidiel brány firewall.

Použiť nastavenia brány firewall

Umožňuje spravovať zoznam programov, ktoré môžu mať prístup na Internet.

Reagovať na výstrahy

Brána firewall vás upozorní, keď sa program pokúsi pripojiť na internet. Potom môže používateľ danému programu povoliť alebo zablokovať prístup na internet.

V niektorých situáciách, napríklad počas sledovania filmu, môže byť upozorňovanie nežiaduce. V takýchto prípadoch môžete zapnúť Automatické riadenie programov. Aplikácia Norton 360 Online vám v tomto stave nebude zobrazovať žiadne výstrahy brány firewall.

Brána firewall vás upozorní, len ak boli nastavené iné ako predvolené, odporúčané hodnoty vo Všeobecných nastaveniach Inteligentnej brány firewall.

O Pravidlách komunikácie

O pravidlách brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028042_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.10.2011