Iné produkty

O Pravidlách komunikácie

Norton 360 Online obsahuje niekoľko prednastavených pravidiel komunikácie brány firewall. Tieto pravidlá poskytujú funkčné sieťové pripojenie a zároveň chránia pred známymi rizikami internetu. Niekoľko príkladov predvolených pravidiel komunikácie:

Predvolené povolenie špecifického prichádzajúceho ICMP

Predvolené povolenie špecifického odchádzajúceho ICMP

Povoľujú všetky typy odchádzajúcich a bezpečné typy prichádzajúcich správ ICMP (Internet Control Message Protocol).

Správy ICMP poskytujú stavové a riadiace informácie.

Predvolené povolenie názvu špecifického prichádzajúceho NetBIOS (Zdieľané siete)

Predvolené povolenie špecifického prichádzajúceho NetBIOS (Zdieľané siete)

Povoľuje používanie služieb NetBIOS Name Service a NetBIOS Datagram Service, ktoré sieť Microsoft Network používa pri zdieľaní súborov a tlačiarní.

NetBIOS je skratka pre Network Basic Input/Output System (základný sieťový vstupno/výstupný systém). NetBIOS poskytuje služby Name, Session a Datagram. Služba Name poskytuje rozlišovanie názvov, služba Session riadi relácie pre služby orientované na spojenie a služba Datagram distribuuje datagramy pre služby orientované na spojenie.

Predvolené povolenie prichádzajúceho Bootp

Predvolené povolenie odchádzajúceho Bootp

Povoľujú používanie služby Bootp.

Bootp je skratka pre Bootstrap Protocol (protokol o zavedení systému), pomocou ktorého môže počítač zistiť svoju vlastnú IP adresu.

Karta Pravidlá komunikácie obsahuje zoznam prednastavených pravidiel komunikácie. Niektoré predvolené pravidlá komunikácie sú len na čítanie a sú zamknuté. Tieto pravidlá nie je možné meniť.

Pravidlá sú zobrazené v poradí podľa úrovne priority. Pravidlá, ktoré sú v zozname uvedené vyššie, prevažujú nad pravidlami, ktoré sú v zozname nižšie.

Na tejto karte je možné pridať nové pravidlo komunikácie. Okrem toho je tu možné vykonávať tieto činnosti:

Zmeniť pravidlo komunikácie

Umožňuje zmeniť nastavenie pravidla komunikácie, ktoré nefunguje želaným spôsobom.

Niektoré predvolené pravidlá určené len na čítanie však nemôžete upravovať.

Úprava všeobecných pravidiel a pravidiel programu

Vypnúť pravidlo komunikácie

Umožňuje zablokovať konkrétne pravidlo komunikácie.

Niektoré predvolené pravidlá určené len na čítanie však nemôžete vypnúť.

Dočasné vypnutie pravidla prevádzky

Zmeniť prioritu pravidla komunikácie

Umožňuje zmeniť prioritu pravidla komunikácie zmenou jeho pozície v zozname.

Tieto činnosti by mali vykonávať iba pokročilí používatelia alebo noví používatelia pod vedením technickej podpory.

Zmena poradia pravidiel brány firewall

O pravidlách brány firewall

Poradie v akom sa spracúvajú pravidlá brány firewall

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

O Pravidlách programov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1028039_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011