O pravidlách brány firewall

Brána firewall je zabezpečovací systém, ktorý podľa nastavených pravidiel blokuje alebo povoľuje pripojenia a prenosy údajov medzi vaším počítačom a internetom. Pravidlá brány firewall určujú, ako má Inteligentná brána firewall chrániť počítač pred nebezpečnými programami a neoprávneným prístupom. Brána firewall na základe týchto pravidiel automaticky kontroluje všetku komunikáciu, ktorá smeruje do alebo z počítača.

Inteligentná brána firewall používa dva druhy pravidiel brány firewall:

Pravidlá pre programy

Riadia prístup k sieti zo strany programov vo vašom počítači.

Pravidlá komunikácie

Riadia všetku prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú komunikáciu.

O Inteligentnej bráne firewall

Poradie v akom sa spracúvajú pravidlá brány firewall

Pridávanie Pravidiel komunikácie a Pravidiel pre programy

Odstránenie pravidla brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028028_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 23.04.2011